Outplacement er både for opsagte medarbejder, men også for de tilbageværende medarbejdere. Med workshop og foredrag vil du sikre fremdrift efter opsigelser
Afbrudt

Outplacement - Fremad i fællesskab

Kom godt videre med outplacement

Outplacement er både for opsagte medarbejder, men også for de tilbageværende medarbejdere. Du kan tilbyde de opsagte og/eller de tilbageværende workshops og foredrag, som har til formål at støtte medarbejdere og ledere i at komme videre og fremad.

Vi tilrettelægger workshops og foredrag efter den individuelle gruppe med relevante temaer og træning.

Blandt workshops og foredrag kan nævnes:

 • Det aktuelle jobmarked for særlige målgrupper
 • Test og personprofil-analyser
 • Værdien af netværksarbejdet i jobsøgningen
 • Jobsøgning på sociale medier
 • CV og ansøgning
 • Samtaletræning
 • Ledertræning i opsigelsessamtalen
 • Ledertræning i krisekommunikation
 • Relationernes betydning for kulturen

Individuelle Newplacement-forløb kan suppleres med workshops, netværk og foredrag

Outplacement indivduelt forløb

Vi anbefaler at supplere de individuelle forløb med workshops og relevante netværk. De fælles mestringsoplevelser, sparring og spejling bidrager til såvel større accept af egen situation som stærkere progression i jobvejen frem.

Fordelene ved at supplere individuelle forløb med gruppe aktiviteter er blandt andet:

 • At man som opsagt bevarer en grad af sociale relationer. Når man er opsagt, mister man ikke blot jobbet, men også sit sociale tilhørsforhold til en gruppe og en del af sin daglige sociale inspiration.
 • Forskning dokumenterer, at læring fremmes i gruppearbejde og handle- og tankerepertoire udvides.
 • Motivation og fortsat momentum på jobsøgning fremmes ved gensidig videndeling og sparring.