Afbrudt

Som Autoriseret Psykosocial Arbejdsmiljørådgiver...

...har vi solid erfaring med komplekse sociale problematikker på arbejdspladsen:

  • Vi rådgiver, støtter, afhjælper og forebygger mobning og konflikter
  • Vi tilbyder rådgivning og mægling ved konkrete problemer
  • Vi er autoriseret af Arbejdstilsynet til både at undersøge og bistå ved løsninger i forbindelse med konflikter, negative handlinger, chikane og mobning