I Hartmanns er det specialister, der rekrutterer specialister.

Rekruttering

Hartmanns har konsulenter med baggrund inden for det område, de rekrutterer til. Det betyder, at det f.eks. er ingeniører, der rekrutterer ingeniører. Vi rekrutterer til alle stillingsniveauer og bredt inden for alle brancher. Vi assisterer virksomheder igennem komplette eller delvise rekrutteringsprocesser med eksempelvis: udarbejdelse af jobanalyser, kravprofiler og stillingsopslag, interviews og indhentning af referencer mv. Vi rekrutterer til alle typer ansættelser, bl.a.; fastansættelser, projektansættelser, Try & Hire og freelanceansættelser.

Hartmanns har et omfattende kandidatnetværk. Vi har egen emnebank, og vi tiltrækker de bedste kandidater gennem vores velafprøvede og effektive multikanalstrategi.

Vi arbejder inden for områderne:

 • Administration og økonomi
 • IT og teknik
 • Salg og marketing
 • Lager og produktion

Konsulentkompetencer

Mangler du en ny medarbejder, og synes du, at det er tidskævende og svært at finde lige præcis den profil, du søger? Så lad Hartmanns gøre arbejdet for dig og finde 'Best man for the job'.

Få faglig sparring af specialister

Hartmanns skaber resultater ved at benytte brancheerfarne konsulenter. Vores konsulenter er specialister med et højt kompetencenivau inden for netop dit fagområde. Deres viden og indsigt giver dig sikkerhed og tryghed for professionel faglig sparring.

Det efterlader også et positivt og professionelt indtryk hos kandidaterne og dermed din virksomheds renommé.

Vi fokuserer ikke kun på målet

Det vigtigste er, at du får den rette kandidatprofil. Men hos Hartmanns fokuserer vi ikke kun på målet. Det er lige så vigtigt, hvordan vi kommer derhen.

Hos os køber du et koncept med nøje definerede og velafprøvede rekrutteringsprocesser og aftalte tisdplaner. Det giver dig tryghed og overblik gennem hele forløbet.

Processen

Vi rekrutterer altid metodisk og stringent

Vi ser en rekruttering som et samarbejde mellem dig og os. En rekruttering er at sammenligne med et projekt, hvor man laver en foranalyse og en kravsspecifiktation. Vi søger ind til kernen og udfordrer dig på et højt fagligt niveau.

Vores erfaring viser, at et solidt forarbejde skaber en succesfuld oplevelse for både dig og potentielle kandidater.

Et bredt rekrutteringsgrundlag

Hartmanns har et omfattende kandidatnetværk. Vi har egen emnebank, og vi tiltrækker de bedste kandidater gennem vores velafprøvede og effektive annonceringskanaler. Vi bruger altid en multikanalstrategi.

Samme konsulent under hele processen

Vi ved, at de bedste resultater opnås, når det er samme konsulent, der varetager hele processen. Det sikrer, at konsulenten får et indgående kendskab til hele kandidatfeltet og den enkelte kandidats styrker og svagheder. Og du er sikret en seriøs og målrettet rådgivning, når den endelig kandidat vælges.

Vi finder den bedste kandidat hver gang

Vi holder vores løfte om at finde den bedste kandidat hver gang. Det skyldes en dokumenteret rekrutteringsproces, som internt er nøje beskrevet. En typisk rekruttering gennemgår disse faser:

 • Indledende møde, hvor vi definerer stillingen sammen med kunden
 • Skriftlig ordrebekræftelse
 • Udvikling af stillingsbeskrivelse og annonce
 • Søgning og annoncering
 • Sortering af kandidater til første interview
 • Interviews
 • Hartmanns anbefaler udvalgte kandidater
 • Aftaler om samtaletidspunkter
 • Samtale hos kunden
 • Endelig beslutning og kontraktskrivning
 • Opfølgning efter cirka tre måneders ansættelse

Løbende kvalitetssikring via evaluering

For løbende at sikre vores kunder og kandidater højeste kvalitet i processen arbejder Hartmanns struktureret med kvalitetsevaluerings-systemer.

Vi giver dig klare linjer for din næste rekruttering og kan dokumentere alt. Gennem vores webevalueringssystem spørger vi både kandidater og kunder om deres tilfredshed. Kvalitetsmålingerne sikrer gennemsigtighed og giver os grundlag for løbende at optimere og udvikle vores kompetencer.

Vi konsoliderer evalueringerne løbende og lad dem danne grundlag for konstant optimering af vores processer og kompetencer.

Dit commitment - vores ansvar

Hartmanns er en reel og ærlig samarbejdspartner. Vi siger både "til" og "fra", så vi i fællesskab kan afstemme de gensidige forventninger til samarbejde og resultater. Vi tager ansvar, men kræver dit commitment for at skabe fælles succes og undgå misforståelser.

Lederrekruttering

Hvad er en god leder for dig?

Dette spørgsmål stiller vi ofte vores kandidater, og ikke to svarer ens. Det viser, hvor mange krav en leder kan møde i forskellige virksomheder og situationer.

Ledelsesrekrutteringen hos Hartmanns sigter på at præsentere 2-4 kvalificerede kandidater til en lederstilling.

Diskretion er en selvfølge

Besættelse af lederstillinger kræver ofte en udstrakt grad af diskretion. Dette gælder både over for kandidaterne og virksomhederne.

Lederrekruttering er mere krævende end almindelig specialistrekruttering, da både virksomhed og kandidat analyseres på flere parametre.

Henvend dig trygt hos Hartmanns

Vi garanterer en professionel håndtering af din henvendelse.

Specialistrekruttering

Hvilke folk mangler din organisation lige nu?

Hartmanns har hjulpet mange virksomheder med at finde de rigtige medarbejdere. Vi skaber resultater ved at benytte brancheerfarne konsulenter.

Vores konsulenter er specialister med et højt kompetencenivau inden for netop dit fagområde. Deres viden og indsigt giver dig sikkerhed og tryghed for professionel faglig sparring.

Eksempelvis forstår en ingeniør bedst, hvilke komptencer og jobønsker en anden ingeniør har. Ligesom en konsulent med IT-teknisk baggrund kan finde den helt rigtige tekniske profil til et job inden for IT-området.

Værdi for vores kunder

Den brancheerfarne Hartmanns-konsulent opdager små vigtige detaljer, som andre ikke ser. Vi har sat princippet på formel, så det skaber værdi for vores kunder. Hartmanns rekrutterer til alle stillingsniveauer og bredt inden for alle brancher.

Savner du noget, så påtager vi os løbende specialopgaver efter aftale. Kontakt os og hør nærmere om de specialopgaver, vi har løst med succes.

Kunderne siger

Hartmanns finder de rigtige kandidater

Vi havde en hasteopgave lige op til jul sidste år, hvor vi skulle ansætte en medarbejder, og det blev løst med et smil af Hartmanns’ konsulent .

I løbet af tre dage fik vi præsenteret tre forskellige kandidater. De var så gode alle sammen, at vi havde svært ved at vælge. Vi ansatte derfor den ene og tog den anden ind i et vikariat, som senere førte til en fastansættelse. Den tredje kandidat tog vi ind i et længere vikariat.

Den professionelle samarbejdspartner

Det har været vigtigt for os at få hjælp til rekrutteringer i perioder med spidsbelastning. Det har været en stor hjælp at kunne lægge rekrutteringsopgaven ud til en professionel samarbejdspartner, som har kunnet tage hånd om opgaven.

Hartmanns har fundet nogle medarbejdere, som vi er super glade for.

En god og personlig kontakt

Hartmanns er lig en professionel behandling af andre mennesker. Jeg havde besøg af to af Hartmanns’ konsulenter, og de var dygtige til at spørge ind og få skabt tillid. Efterfølgende oplevede jeg en god opfølgning, og jeg fik en hurtig tilbagemelding.

 Charlotte Weithaler, HR-manager, Riis Retail

Kontakt

Martin Møller
Rekruttering- og Newplacementchef
København

+45 4121 1337
Send e-mail 

Hans Henrik Davidsen
Regionschef
Sydjylland og Fyn

+45 4121 1426
Send e-mail


Pernille Ravn
Regionschef
Midtjylland

+45 4121 1466
Send e-mail