Psykologi bag sagsbehandlereffekt

En sagsbehandler der tror på den aktivitetsparate lediges jobmulighed øger den lediges jobchance med 33 pct. Det viser ny forskning fra Beskæftigelses Indikator Projektet.

- Skrevet af Louise Dinesen, Chefpsykolog i Hartmanns

Relationen mellem sagsbehandler og den der søger job er afgørende for, om den ledige kommer i arbejde. Af samme årsag, må vi se på psykologien bag "den gode relation" i beskæftigelsesindsatsen. Vi må med andre ord tage etisk og faglig stilling til, hvordan vi møder mennesker, som er på vej ind på arbejdsmarkedet.     

I Hartmanns har vi længe været klar over, at relationen mellem konsulent og kandidat betyder noget for, hvorvidt og hvordan der skabes jobmuligheder. Den psykologiske evidens bag relationens betydning er bl.a., at relationer til rådgivere betyder noget for, hvordan vi ser os selv, vores handlemuligheder i situationen og herunder om vi har tro på egne evner i beskæftigelsesindsatsens forskellige faser.  

Som samfund bør vi skabe vindere i beskæftigelsesarbejdet.

Historisk har der været alt for lidt fokus på, hvad der rent faktisk virker i beskæftigelsesarbejdet. I denne sammenhæng er Beskæftigelses Indikator Projektet relevant, interessant og tiltrængt. Men vi har også manglet en debat om, hvordan vi som samfund sikrer et etisk og fagligt funderet beskæftigelsesarbejde. Vi kan ikke drive en vellykket beskæftigelsesindsats, som alene beror på "sags-numre", "afkrydsningslister", "en ledig i rækken" eller på det vi kan kalde "mavefornemmelser på dagen". Som samfund må vi gøre noget andet, vi må skabe vindere i beskæftigelsesarbejdet.     

Psykologi og evidens i arbejdet med kandidater

For at sikre vindere og sikre at flere kandidater kommer i job eller tættere på jobmarkedet, valgte Hartmanns for flere år siden at sammensætte et evidensbaseret metodegrundlag som danner baggrund for vores menneskesyn. Et metodegrundlag, som ud over jobeffekter, skulle tilbyde et etisk og bæredygtigt grundlag for (sam)arbejdet med mennesker i og på vej ind i arbejdslivet. Metodegrundlaget kalder Hartmanns for MOVE, som står for multiteoretisk, operationelt, vidensskabende og evidensbaseret.

MOVE betød bl.a., at relationen mellem kandidat og konsulent kom i fokus, herunder at kandidatens ressourcer, motivation og handlemuligheder blev sat i spil på nye måder i jobsøgningen. Indholdet i MOVE blev udvalgt af eksperter og psykologer, og har rod i forskningsbaseret viden og anbefalede metoder inden for:  

  • Neuropsykologi
  • Kognitiv psykologi
  • Positiv psykologi
  • Psykologien bag menneskelig forandring
  • Løsningsfokuserede & dialogbaserede metoder

Hartmanns startede med at udrulle et massivt MOVE-kompetence-udviklingsprogram blandt egne jobkonsulenter.  

I dag gennemgår alle nye jobkonsulenter i Hartmanns en certificering i MOVE.

Den fulde MOVE-uddannelse er blevet ECTS-godkendt, og Hartmanns har nu udvidet ved at tilbyde MOVE-uddannelse og moduler til sagsbehandlere og jobkonsulenter i både offentligt og privat regi.

Jeg er glad for, at vi får Beskæftigelses Indikator Projektet på dagsordenen i Danmark. Beskæftigelsesarbejdet handler nemlig langt mere om relationer end om tal og systemer.

Vil du høre mere? Så kontakt

Nynne Kirstine Poulsen, Jobrådgivningsspecialist
Tel.+45  4121 1400
E-mail nynne.poulsen@hartmanns.dk