Offentliggørelse: Det moderne arbejdsliv

Hartmanns Research offentliggør i dag resultaterne af undersøgelsen 'Det moderne arbejdsliv', og de viser en række interessante tendenser. Blandt andet, at syv ud af ti danske medarbejdere er venner med deres kolleger på de sociale medier. Til gengæld ses kun tre ud af ti privat med deres kolleger.

Selvom grænserne mellem privat- og arbejdsliv er blevet mere flydende de senere år, ønsker mange fortsat ikke at være private venner med kollegerne.

Således svarer:

  • 69 pct. nej til, at de ses regelmæssigt med en eller flere kolleger privat.

Til gengæld svarer:

  • 71 pct. ja til, at de gerne er venner med kolleger på Facebook.

Dermed ser det anderledes ud, når man kigger på brugen af de sociale medier, hvor hele 71 pct. af de adspurgte i rundspørgen altså gerne er venner med kollegerne.

Det vidner først og fremmest om, at begrebet venner har en anden og langt mindre forpligtende karakter på de sociale medier. Man lukker gerne kolleger ind i sin privatsfære, og man er dermed ikke nær så selektiv som uden for de sociale medier.

Administrerende direktør i Hartmanns, Anne-Mette Ravn, udtaler:

”Vores rundspørge bekræfter, at de relationer, vi indgår i på de sociale medier, stadig er langt mindre forpligtende, end dem vi skaber i real life. Vi inviterer gerne kolleger til at være en del af vores Facebook, men vi har ikke i samme grad behov for at mødes til en kop kaffe efter arbejdstid. Var undersøgelsen lavet blandt Generation Z (født: fra begyndelsen af 1990erne til begyndelsen af 2000erne.), havde tallene formentlig set anderledes ud. Mange i den gruppe har nemlig ligefrem et ønske om at arbejde på den samme arbejdsplads, som deres venner gør, og de skelner ikke nær så meget mellem de forskelliges sfærer. Så man kan have en forventning om, at kommende medarbejdere vil se anderledes på at være private venner med kolleger”.

Vi taler arbejde – også uden for arbejdstiden

Undersøgelsen viser også, at hele 95 pct. af de adspurgte drøfter arbejdsmæssige opgaver med familie og venner ofte eller en gang i mellem. Det er altså kun 5 pct., der aldrig taler arbejde uden for arbejdstiden. Det er i høj grad udtryk for, at vores arbejdsliv fylder en markant del af vores hverdag, og at vi ikke bare lader arbejdet ligge, selvom vi fysisk forlader arbejdspladsen.

”At 95 pct. ofte eller en gang imellem drøfter arbejdsmæssige forhold med nogen uden for arbejdspladsen tydeliggør, hvor meget vores arbejdsidentitet fylder. Det høje tal er udtryk for, at arbejdet for mange – særligt vidensmedarbejdere – er deres store interesseområde, og derfor bruger de også tid på at tale om det i fritiden. Tallet kan også være udtryk for, at der er arbejdsmæssige forhold, man som medarbejder har brug for at vende og få input til fra sin omgangskreds.”, udtaler Anne-Mette Ravn.

Om undersøgelsen

Rundspørgen er foretaget af Hartmanns Research. 518 medarbejdere i danske virksomheder har besvaret et spørgeskema anonymt. Svarene er blandt andet indhentet via LinkedIn, Facebook og netværk.

Se alle resultater HER

Se Metroxpress' omtale af rundspørgen HER

Kontakt

For yderligere information kontakt Christine Westergaard, PR-konsulent.
Tlf: 4121 1467 E-mail: christine.westergaard@hartmanns.dk