Kandidater klar til digital post

Siden starten af april har 70 kandidater gennemført forløbet 'Login - en introduktion til offentlige selvbetjeningssystemer' hos Hartmanns i Helsingør. Her er de blevet opgraderet på deres it-kundskaber, så de nu er klar til den 1. november, hvor alt post fra det offentlige vil blive fremsendt digitalt.

                               Deltagerne på det særlige hold for tyrkiske borgere.

Når det offentlige fra den 1. november begynder at sende alt post til den digitale postkasse, vil de 70 kandidater, der har genenmført forløbet 'Login - en introduktion til offentlige selvbetjeningssystemer' hos Hartmanns i Helsingør være godt rustet til at modtage den digitale post.

Træning i NemID

Tre gange om ugen i to uger har kandidaterne fået undervisning i, hvordan man opretter en digital postkasse og en e-mail-konto, ligesom de er blevet trænet i brugen af NemID i forbindelse med e-boks, jobnet og borger.dk. Altsammen for at styrke fortroligheden med de forskellige systemer, så de nu er klar til selv at modtage og besvare den digitale post, de fremover vil få tilsendt elektronisk.

Betale sine regninger

En af dem, der med stor interesse har deltaget i et særligt tilrettelagt 'Login-forløb' for tyrkisktalende borgere, er Dilek Çakmak. Hun har været glad for den undervisning, hun har fået, fordi den har betydet, at hun nu ikke længere er så nervøs for, hvordan hun f.eks. bruger NemID i det daglige. "Det har været vigtigt for mig at blive god til at bruge NemID, så jeg f.eks. selv kan betale mine regninger", udtaler hun.

Chefkonsulent i Hartmanns i Helsingør, Dagmara Breinholst, fortæller, at der har været stor begejstring for forløbet fra deltagernes side:

"Vi har oplevet, at mange af kandidaterne har været glade for at få en praktisk indføring i, hvordan man f.eks. bruger NemID, når man skal logge på borger.dk eller jobnet.dk. Vi har holdt kurser for jobklare og aktivitetsparate borgere, samt tilrettelagt særlige hold for borgere med sproglige udfordringer. I nogle tilfælde har det været nødvendigt at hjælpe kandidater med at oprette NemID og e-mail. Begge dele er blevet taget praktisk i brug på kurset. Borgerne har fået flere kompetencer og mere praktisk erfaring, så det gør det nemmere for dem at være selvhjulpne".

Et godt samarbejde

Hartmanns har arbejdet tæt sammen med Helsingør kommune om at få gjort kommunens borgere klar til den 1. november. For Dilek Çakmak og Nursen Algûl, der også har deltaget i et af de særlige forløb, har det været deres sagsbehandlere i Helsingør kommune, der har anbefalet dem at takke ja til 'Login-forløbet' hos Hartmanns. Og de har ikke et øjeblik fortrudt, at de har tilbragt de seneste par uger på Hartmanns' kontor på Kronborg Ladegårdsvej. Faktisk ville de begge ønske, at kurset havde varet lidt længere - ikke mindst fordi, de har været meget glade for deres undervisere. "Vi har haft nogle gode undervisere, der har hjulpet os og vist os, hvordan man bruger NemID, og hvordan man logger ind på de forskellige sider", fortæller Nursen Algûl.

Få mere viden om 'Login-forløbet'

Alle der ønsker at vide mere om forløbet 'Login - en introduktion til offentlige selvbetjeningssystemer', er velkomne til at kontakte Chefkonsulent Dagmara Breinholst,
Tlf: 4121 1396 eller E-mail: dagmara.breinholst@hartmanns.dk.