CULTURE EATS STRESS FOR BREAKFAST

Forskning tyder på, at vi i fremtiden vil se på kultur og relationer, når vi skal bekæmpe stress. En mere bæredygtig tilgang til kultur stiller imidlertid nye krav til måden, hvorpå vi som ledere, HR og kollegaer forstår, tilgår og opretholder relationer på arbejdspladsen.

Gratis GO' morgenmøde d. 23. november 2017 i Næstved

Lad os se på stress på en ny måde. På GO' morgenmødet d. 23. november tager vi fat på, hvordan kultur på arbejdspladser kan udvande stress i fremtiden. Vi taler ikke om at ”spotte stress”, om ”tilbagekomst efter stress” eller om ”coping”, men om at det er relationer mellem mennesker, som kan sikre et bæredygtigt arbejdsliv. 

Relationers betydning for stress  - Fremtidens lederskab af kultur 

Forskning tyder på, at vi i fremtiden vil se på kultur og relationer, når vi skal bekæmpe stress. En mere bæredygtig tilgang til kultur stiller imidlertid nye krav til måden, hvorpå vi som ledere, HR og kollegaer forstår, tilgår og opretholder relationer på arbejdspladsen.

Et nøgleområde i den nyere stressforskning er relationens betydning for stress. Vi er som mennesker grundlæggende sociale, og er drevet af et behov for at høre til. Det betyder også, at vi har en tendens til at følge flokken. Vi er med andre ord afhængige af, og styret af dem, vi har tilknytning til. Det er således ikke individer alene, men derimod vores relationer til hinanden, som skaber det gode arbejdsliv. 

Traditionelle stress-perspektiver har tendens til at fokusere på individets evne til at mestre stress eller på påvirkninger, som kan gøre os syge. Men i arbejdslivet er mennesker som oftest forbundet i relationer. Fællesskaber yder stor indflydelse på ressourcer i arbejdslivet. De kollektive forhold vil blive inddraget i fremtidens tilgange til stress, hvilket stiller krav til forståelsen af hvordan vi, også i arbejdet med økonomisk vækst, kan prioritere relationer mellem mennesker.

Fra psykologien ved vi, at det at blive frarøvet velvilje og menneskelig kontakt producerer stress. Det er også kendt, at relationer kan booste menneskers immunsystem, og at social støtte er en af de mest beskyttende faktorer for stress på arbejdspladsen. Men udvikling af relationer kræver tid og energi, og forudsætter at vi ved, hvad der konstituerer relationer og psykologisk tryghed mellem mennesker. Skal vi forstå stress og sikre en bæredygtig kurs, skal vi finde svar i den sociale adfærd på arbejdspladsen. Vi skal lade kulturen bekæmpe stress – ikke omvendt.  

Vi fortæller om praktiske eksempler fra Hartmanns' arbejde internt, om langvarige relationer og om, hvad der virkede bedst for os, da Hartmanns gennemførte et pilotprojekt om styrkelsen af sundhed og det gode arbejdsliv.

Tilmeld dig her

Har du spørgsmål vedrørende vores GO' morgenmøde? Så kontakt Dagmara Breinholst.

Foredragsholder

Louise Dinesen er Chefpsykolog i Hartmanns, hvor hun er faglig ansvarlig for området psykisk arbejdsmiljø. Hun er tidligere Forretningsdirektør i analyseinstituttet Voxmeter A/S, og har gennem en række år været tilknyttet som Ekstern Lektor ved Københavns Universitet. Hun er censor på forsvarets Masteruddannelse i ledelse, og er medansvarlig for en styregruppe på Københavns Universitet/Institut for Psykologi, som skal sikre en tættere forbindelse mellem forskning og praksis i erhvervslivet. Louise er ekspert på Børsen Ledelse, hvor hun blogger om bæredygtig ledelse og det gode arbejdsliv. Hendes bidrag har været nogle af de mest læste og delte artikler på mediet.

Arrangementet er gratis