Boganmeldelse: Oplagt at lede adfærd

Bogen ”Oplagt at lede adfærd” er henvendt til ledere, som tør tænke ledelse på nye måder. Og selvom bogen er fra 2015, er den stadig en af de mest relevante og også mest opsigtsvækkende ledelsesbøger i den aktuelle ledelsesdebat. Bogen er nu ude i 5. oplag, og der er gode grunde til, at de to forfattere og hudløs ærlige rebeller i dansk erhvervsliv Mettelene Jellinggard og Alexandra Krautwald har fået godt fat om læserne.

Af Louise Dinesen, chefpsykolog i Hartmanns

”Oplagt – at lede adfærd” udfylder en mangel i litteraturen og debatten over ledelse i dag, idet den i en underspillet humoristisk opsang tvinger os til at tænke ledelse på nye måder. Hvor ledelse historisk har handlet om at præge medarbejdernes værdier, holdninger, overbevisninger og tankesæt, så har de to forfattere forfulgt en (i et psykologisk perspektiv) vigtig pointe: at ledelse bør handle om, hvad der hæmmer og fremmer adfærd i arbejdslivet.

Med en overskuelig, kvalificeret og sarkastisk vinkel demonstrerer bogen den baseline af viden om mennesker, vores sociale liv og mest væsentlige ledelsesprincipper, som al andet ledelse må udvikle sig ud fra. Har vi med andre ord viden om, hvad der begrænser og fremmer menneskelig adfærd og i sidste ende menneskelig trivsel, så har lederen også en retning for at skabe bæredygtige resultater.   

Pointen i bogen er blandt andet, at vi ikke kan lede uden at forstå den menneskelige hjerne og de bias vi som mennesker er udstyret med, når vi vurderer, udretter og samarbejder på jobbet. Rent faktisk forholder det sig således, ifølge de to forfattere, at vi i øjeblikket har så lidt blik for disse mekanismer, at vi er ved at køre samfundet i sænk og medarbejderne ud over kanten. Vi har med andre ord ikke accepteret den minimumsbestemmelse der er for, hvordan vi skal beskytte, udvikle og sikre mennesket og de resultater, vi gerne vil skabe sammen som organisation og samfund.  

Bogen er hurtigt læst, men fordi den er fyldt med kant, akademisk fodfæste og et opgør overfor den common sense-ledelse som i dag fokuserer (alt for meget) på værdier, holdninger og tankesæt, så er den vanskelig at glemme. Er man en flittig læser af ledelseslitteratur, så er det da også vanskeligt ikke at få kaffen galt i halsen flere steder. Med en skarp pen, og en provokerende linje byder de to forfattere op til dans, når det kommer til at udfordre den traditionelle måde at forstå ”god ledelse”. Med afsæt i blandt andet hjerneforskning, biologi, psykologi, antropologi, spilteori og økonomisk teori cementeres det overbevisende, at vi mennesker slet ikke er så rationelle, som vi går og tror, og ej heller så individualistisk orienterede, som vores performancemålinger og talrige styringssystemer, er bygget op overfor. Med afsæt i adfærdsledelse og nudging som et nødvendigt greb i en verden, hvor flere og flere mennesker bliver syge med stress, brænder ud og behandles med antidepressiv medicin, kommer forfatterne med viden om og anvisninger til, hvordan vi som samfund og ledere må mestre opgaven med at lede mennesket.

Bogen forsøger dels at oplyse og dels at vejlede i, og her hænger dens lette format fuldt ud sammen med dens budskab, at vi ikke kan redde os ud af arbejdslivets problemer ved at fortsætte med at øge kompleksiteten gennem talrige kurser, fine modeller og stadig flere projekter i arbejdslivet. Snarere må vi, ifølge forfatterne, gøre arbejdsgange, budskaber og indhold i arbejdet langt mere enkle, og herunder tilpasse dem bedre til måden, hvorpå vi som mennesker træffer beslutninger, fungerer og agerer socialt.

Når bogen er en anelse provokerende, så er det fordi den uden filter belyser de begrænsninger, der er forbundet med det at være menneske, herunder de begrænsninger, der følger med vores kognitive formåen. I denne sammenhæng kommer medarbejderen til at fremstå en anelse afmægtig og ymyndig. Provokationen er måske nok et udtryk for, at vi må opgive tanken om det ”overmenneske” vores samfund syntes at have skabt. Vi skuffes med andre ord over, at vi ikke kan det hele, og ej heller modsige den videnskab, som bogen læner sig op ad. Læser man sig ind i den mængde af litteratur, som ligger bag blandt andet nudging, så har de to forfattere deres bagland på plads. Af samme årsag kan man ikke spørge om de har ret, men snarere om det er rart at høre sandheden. Og selvom bogen flere steder, til fordel for fantastiske illustrationer og et let format, kommer til at svæve let hen over den viden og forskning, som er på området inden for eksempelvis beslutningstagning, viljestyrke, social kapital og eksperimentelle nuding-design, så er det tydeligt, at det forskningsbaserede afsæt er solidt forankret under bogens mere lette overflade.  

Bogen peger – med afsæt i viden om mennesket på, at lederen må tage ansvar og gå forrest ved at designe omgivelser og arbejdsbetingelser på (nye) måder, som ansporer medarbejderen til frivilligt at vælge de handlinger, som sætter en ønsket adfærd i spil. Pointen er her, at ledere (og konsulenter på markedet) må stramme op, og gøre helt op med forestillingen om, at mennesker er rationelle og logisk tænkende i al den tid, vi er på arbejde. Lederen må forstå, at vi mennesker ikke repræsenterer uanede mænger af bevidsthed, viljestyrke og selvstændighed, og at kompleksitet og krav kan afstedkomme negative konsekvenser for mennesket.

I bogen findes masser af kritik af ledelse som vi kender det i dag, kritik af vores måde af tilgå mennesket og kritik af, at et nødvendigt paradigmeskifte ikke er indtruffet. Som læser efterlades man imidlertid ikke tilbage med kritik og manglende handlemuligheder. Bogen opstiller en række helt relevante anvisninger for praksis, omend de desværre fylder alt for lidt. Og skulle man anfægte noget, ved denne nødvendige ledelsesbog, så er det netop følelsen af at sidde tilbage med en oplevelse af at ville have mere. Her kan vi kun drømme om en efterfølger. Måske noget i retning af ”Ledelsesanvisninger i adfærd – frem for noget andet”!

Hartmanns anbefaler ledere og vores samarbejdspartnere til at læse bogen, og vi giver den 4½ ud af 5.

Bogen er udgivet på Jurist- og økonomiforbundets forlag i 2015.