Artikel: Ledelse af vidensmedarbejdere - Lyt og involvér

Hartmanns har bidraget med artiklen 'Ledelse af vidensmedarbejdere - Lyt og involvér' til magasinet Ledelse i udvikling. Artiklen stiller skarpt på de udfordringer, mellemlederen står over for i arbejdet med den daglige ledelse af vidensmedarbejdere.

Hartmanns har sammen med CBS drevet og finansieret Ph.d.-projektet 'Fortællinger om arbejde' i en fireårig periode. Her har erhvervsforsker fra CBS Didde Maria Humle undersøgt, hvordan vidensmedarbejdere gennem arbejdspraksisfortællinger hele tiden er i gang med at skabe mening i forhold til sig selv, arbejdet og organisationen. 

En succes

De væsentligste konklusioner i forskningsprojektet er, at vidensmedarbejderes arbejde konstant er til forhandling, og at vejen fra succes til fiasko er kort. Det og meget mere beskriver vi artiklen 'Ledelse af vidensmedarbejdere - Lyt og involvér'. Vi kommer blandt andet ind på, hvordan man bedst kan lede vidensmedarbejdere, så de føler sig som en succes og skaber gode resultater.

Nye krav til arbejdslivet

Den moderne mellemleder står i dag over for nogle helt andre udfordringer i ledelsen af vidensmedarbejdere end før i tiden. Nutidens vidensmedarbejdere stiller nemlig helt andre krav til deres arbejdsliv i dag.

For eksempel:

  • jagter de konstant en mening i deres arbejde og en følelse af, at det, de foretager sig, gør en forskel
  • evaluerer de løbende, om de får de rigtige faglige udfoldelsesmuligheder, og om de opnår den ønskede værdi
  • ønsker de anerkendelse, men vil samtidig helst være selvledende.
  • har de deres egen skala for, hvornår de er en succes.

Læs artiklen HER