I Hartmanns er det spesialister som rekrutterer spesialister.

Rekruttering

Hartmanns' konsulenter har bakgrunn innenfor bransjen de rekrutterer til. Det betyr at det f.eks. er ingeniører som rekrutterer ingeniører. Vi rekrutterer til alle stillingsnivåer og bredt innenfor alle bransjer. Vi hjelper virksomheter gjennom hele, eller deler av, rekrutteringsprosessen med f.eks.: utarbeiding av jobbanalyser, kravprofiler og stillingsannonser, samt intervjuer og innhenting av referanser m.m. Vi rekrutterer til alle ansettelsesforhold, bl.a.; fast ansatte, midlertidige prosjektansatte og frilansere.

Hartmanns har et omfattende kandidatnettverk. Vi har vår egen kandidatbase, og tiltrekker de beste kandidatene gjennom vår velprøvde og effektive flerkanalstrategi.

Vi opererer innenfor disse bransjene:

 • Administrasjon og økonomi
 • IT og telecom
 • Teknikk og legemiddel
 • Salg og markedsføring
 • Spesialister

Konsulentkompetanser

Trenger du en ny medarbeider, men synes det er tidkrevende og vanskelig å finne akkurat den profilen du leter etter? La Hartmanns gjøre jobben for deg.

Faglig dialog med spesialister

Hartmanns oppnår resultater ved å bruke konsulenter med bransjeerfaring. Våre konsulenter er spesialister med høyt kompetansenivå innenfor ditt fagområde. Deres viten og innsikt gir deg sikkerhet og visshet om en profesjonell faglig dialog.

Dette etterlater også et positivt inntrykk hos kandidatene, og dermed styrkes virksomhetens anseelse.

Vi fokuserer ikke bare på målet

Det viktigste er at du får riktig kandidatprofil. Men hos Hartmanns fokuserer vi ikke bare på målet. Hvordan vi oppnår det er like viktig for oss.

Hos oss kjøper du et konsept med nøye definerte og velprøvde rekrutteringsprosesser og avtalte tidsplaner. Dette gir deg trygghet og oversikt gjennom hele prosessen.

Prosessen

Vi rekrutterer alltid metodisk og regelbundet

Vi ser en rekruttering som et samarbeid mellom deg og oss. En rekruttering kan sammenlignes med et prosjekt, hvor man utvikler foranalyse og kravspesifikasjon. Vi går i dybden med spørsmålene våre og utfordrer deg på et høyt faglig nivå.

Vår erfaring viser at solide forberedelser fører til en vellykket opplevelse, både for deg og for potensielle kandidater.

Et bredt rekrutteringsgrunnlag

Hartmanns har et omfattende kandidatnettverk. Vi har vår egen kandidatbase, og vi tiltrekker de beste kandidatene gjennom våre velprøvde og effektive annonseringskanaler. Vi bruker alltid en flerkanalstrategi.

Samme konsulent under hele prosessen

Vi vet at vi oppnår de beste resultatene når samme konsulent ivaretar hele prosessen. Det sikrer at konsulenten får inngående kjennskap til hele kandidatfeltet og den enkelte kandidats styrker og svakheter. Og du er sikret seriøs og målrettet rådgivning ved valget av den endelige kandidaten.

Vi finner den beste kandidaten hver gang

Vi holder løftet vårt om å finne den beste kandidaten hver gang. Dette gjør vi på grunnlag av en dokumentert rekrutteringsprosess som er nøye utformet internt. En typisk rekruttering går gjennom disse fasene:

 • Innledende møte, hvor vi definerer stillingen sammen med kunden
 • Skriftlig ordrebekreftelse
 • Utvikling av stillingsbeskrivelse og annonse
 • Søk og annonsering
 • Utvelgelse av kandidater til første intervju
 • Intervjuer
 • Hartmanns anbefaler utvalgte kandidater
 • Avtaler om samtaletidspunkter
 • Samtale hos kunden
 • Endelig beslutning og utarbeidelse av kontrakt
 • Oppfølging etter ca. tre måneders ansettelse

Kontinuerlig kvalitetssikring gjennom evaluering

For at våre kunder og kandidater skal være sikret en prosess med best mulig kvalitet, jobber Hartmanns strukturert med kvalitetsevalueringssystemer.

Vi gir deg helt klare linjer for din neste rekruttering og kan dokumentere alt. Gjennom vårt nettbaserte evalueringssystem spør vi både kandidater og kunder om hvor tilfredse de er med prosessen. Kvalitetsmålingene sikrer gjennomsiktighet, og legger grunnlaget for kontinuerlig optimalisering og utvikling av våre kompetanser.

Vi konsoliderer evalueringene hele tiden og lar dem danne grunnlag for kontinuerlig optimalisering av prosesser og kompetanser.

Ditt engasjement – vårt ansvar

Hartmanns er en reell og ærlig samarbeidspartner. Vi kommer med både innspill og innsigelser, slik at vi i felleskap setter gjensidige forventninger til samarbeidet og resultatene. Vi tar ansvar, men krever også at du engasjerer deg for å oppnå felles suksess, og for å unngå misforståelser.

Lederrekruttering

Hva er en god leder for deg?

Dette spørsmålet stiller vi ofte våre kandidater, og ikke to svarer det samme. Dette viser hvor mange krav en leder kan møte i forskjellige virksomheter og situasjoner.

Lederrekrutteringen hos Hartmanns sikter på å presentere 2–4 kvalifiserte kandidater til en lederstilling.

Diskresjon er en selvfølge

Å fylle lederstillinger krever ofte en stor grad av diskresjon. Dette gjelder både overfor kandidatene og virksomhetene.

Lederrekruttering er mer krevende enn vanlig spesialistrekruttering, da både virksomhet og kandidat analyseres i henhold til flere parametere.

Du kan trygt kontakte Hartmanns

Vi garanterer profesjonell håndtering av henvendelser.

Spesialistrekruttering

Hva slags kompetanse mangler din organisasjon akkurat nå?

Hartmanns har hjulpet mange virksomheter med å finne riktige medarbeidere. Vi skaper resultater ved å bruke konsulenter med bransjeerfaring.

Våre konsulenter er spesialister med høyt kompetansenivå innenfor ditt fagområde. Deres viten og innsikt gir deg sikkerhet og visshet om en profesjonell faglig dialog.

For eksempel vil en ingeniør best forstå hvilke kompetanser og jobbønsker en annen ingeniør har. På samme måte kan en konsulent med IT-teknisk bakgrunn finne den tekniske profilen som passer akkurat til en jobb innenfor IT-området.

Verdi for våre kunder

En bransjeerfaren Hartmanns-konsulent oppdager viktige små detaljer som andre ikke ser. Vi har formalisert prinsippet slik at det skaper verdi for våre kunder. Hartmanns rekrutterer til alle stillingsnivåer og bredt innenfor alle bransjer.

Hvis du ikke finner det du ser etter, så tar vi løpende på oss spesialoppgaver etter avtale. Kontakt oss og finn ut mer om spesialoppgaver vi har løst på en vellykket måte.

Kontakt

Øystein Gjuvsland
Senior Recruitment Specialist
+47 991 10 955
Send e-mail

Roger Sollied Johansen
Senior Recruitment Specialist
+47 997 38 999
Send e-mail