Hartmanns i E24

E24 bringer artikkelen 'Norge er muligheter'. Rundt 11.000 dansker bosetter seg årlig i Norge. Nå skal Hartmanns gjøre veien fra Danmark til Norge kortere.

Et av Danmarks største rekrutteringsbyråer, Hartmanns, er i ferd med å etablere seg i Norge. Årlig rekrutterer Hartmanns rundt 1.000 personer til faste stillinger og utfører om lag 12.000 vikarordrer.

Nå skal det satses i Norge, og dansker blir en viktig ingrediens

– Vi har sett en økende globalisering av arbeidsmarkedet. De siste fem årene har vi bearbeidet kunder i Norge fra Danmark. Det er ikke veldig langt mellom Danmark og Norge, og det tror jeg tiltrekker danske arbeidstagere til Norge. At vi har et ben i begge land, tror jeg vil gjøre det enklere for dansker å dra til Norge, sier Inge Sørensen, som leder Oslo-kontoret, til E24. 

Inge Sørensen, Regionsjef

Les hele artikkelen HER