Geografi 
  • Hovedstaden (inkl. Nordsjælland)
Kontaktperson 
Telefon 
+45 4121 1450
Jobmærke 
1000451
Ansøgningsfrist 
10-12-2017

Arkil er en entreprenørvirksomhed med cirka 1.800 ansatte, afdelinger i alle dele af Danmark og aktiviteter i ind- og udland. Vi arbejder målrettet på at levere kvalitet til tiden og sikre de ansatte et godt og sikkert arbejdsmiljø. Vi bidrager aktivt til det samfund, vi er en del af – blandt andet gennem uddannelse af elever, og skaber vækst og velfærd ved at bygge og vedligeholde broer, veje, tunneler, cykelstier og andet infrastruktur, der binder land og byer sammen. Vi holder også veje og grønne områder rene og ryddelige, renser forurenet jord og er med helt fremme i fortroppen, når nye bydele og bygninger skal bygges og fremtidssikres med forsynings- og energisystemer, der gør Danmark mere grøn og klimarobust. Selskabet er noteret på Nasdaq København og har en omsætning på cirka 3 milliarder kroner. Læs mere på arkil.dk, Facebook og LinkedIn.

Projektchef til Arkil Anlæg

Du bliver en del af en succesfuld entreprenørvirksomhed

Du bliver en del af Arkil Anlæg, der er specialister i nybygning og renovering af vejanlæg, kloakanlæg og alle former for forsyningsledninger, såsom fjernvarme, vandledninger og kabler. Herudover udfører vi også naturbeskyttelse og naturgenopretningsopgaver for offentlige bygherrer.

Vores force er kombinationsprojekter med bl.a. fundering, beton og miljøteknik, hvor vi inddrager alle Arkil´s specialer. Vores fokus er på resultatet for Arkil som helhed.

Dit ansvar

I Arkil arbejder vi ud fra princippet ”frihed under ansvar”, og du kommer til at arbejde selvstændigt med dine projekter, hvorfor vi selvfølgelig tror på, at du sammen med dine kolleger bidrager aktivt og positivt til at løse de givne opgaver på den mest optimale måde.

Som projektchef er du ansvarlig for dine projekter, og derfor er du involveret i hele processen fra tilbudsgivning til slutgennemgang. Dvs., du indgår kontrakter med dine underleverandører, sikrer gennemførsel og har kontakten med bygherre og rådgiver.

Du er god til at pleje dine relationer, og i jobbet som projektchef har du rigtig mange både interne og eksterne samarbejdspartnere – rådgivere, bygherrer, leverandører, underentreprenører og interne afdelinger, for bare at nævne nogle.

Du får en vigtig rolle i afdelingen, som vækster markant. Du er derfor med til at sikre fremtidige opgaver og får en unik mulighed for at sætte dit eget hold. Du har muligvis arbejdet tæt sammen med en formand, og han eller hun er også velkommen hos Arkil. 

Den ideelle kandidat:

  • Har 5-10 års erfaring fra lignende stilling, eller tilsvarende erfaring fra branchen.  
  • Har gerne erfaring indenfor anlægsbranchen.
  • Har en baggrund som ingeniør, bygningskonstruktør eller lignende.
  • Behersker de almindeligt anvendte IT værktøjer i MS Office og gerne et kalkulationsprogram.

Du tilbydes:

Spændende udfordringer med omfattende og komplekse anlægsprojekter i en stor og velkonsolideret entreprenørvirksomhed. Med reference til afdelingschefen for anlæg i Greve, får du en central rolle på et hold bestående af kompetente- og erfarne kollegaer, med høj faglighed og et stærkt branchekendskab.

Kontoret i Greve er præget af en høj faglighed, hvor de mange afdelinger mødes for sparring - det være sig vejservice, vandbygning, fundering, miljøteknik, bro og beton mm. Derfor er der rig mulighed for udvikling og tværfaglig sparring, og da kontoret har en uformel tone og en flad organisationsstruktur, er der er kort fra tanke til handling og smidige beslutningsprocesser.

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles individuelt.

Tiltrædelse snarest muligt – dog senest den 1. februar 2018.

Nysgerrig efter at høre mere?

Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte Senior Rekrutterings konsulent Caroline Bak Jørgensen på mail: Caroline.joergensen@Hartmanns.dk  eller mobil +45 4121 1450. Ansøgninger sendt på mail modtages ikke.

Søg stillingen ved at klikke på ansøgningsknappen, hvor du kan uploade din ansøgning og CV. Hartmanns A/S varetager hele rekrutteringsprocessen. Vi behandler ansøgningerne og indkalder kandidater til samtale løbende, så send meget gerne din ansøgning allerede i dag.

Søg job