Kan organisationer lære noget af børneidræt?

Vi elsker at støtte en god sag. Vi er I Hartmanns stolte af at støtte børneidræt flere steder i landet, da det hjælper børnene med at tilegne sig nogle kompetencer, de kan bruge hele livet.

I Hartmanns er vi stolte af at sponsere forskellige større og mindre organisationer, sportshold og enkeltpersoner, der på den ene eller den anden måde er engagerede i aktiviteter, som matcher vores 4 kerneværdier (gensidig respekt, samarbejde, resultatskabelse og innovation).

Derfor er vi stolte af at være officiel sponsor for Hammelev SFUs fodboldpiger, Stjær fodboldklub og Bjert Idrætsforenings cykelløb. Bjert Idrætsforening samlede ind til en ny kunstofsbane.

Gensidig respekt

I sport er dette ofte karakteriseret gennem fairplay. Den gensidige respekt har i såvel sports- som i erhvervsverdenen en stor betydning og ses gennem respekt for:

Sport Erhvervslivet
• Modstanderholdet
• Holdkammeraterne
• Træneren
• Dommeren

• Konkurrenter
• Ens kollegaer
• Ens leder
• Lovgivningen og branchens spilleregler

Som ovenstående figur viser, kan man spejle den gensidige respekt, som børn lærer fra deres omverden i et tidligt stadie af deres liv gennem udøvelsen af eksempelvis holdsport med den gensidige respekt, som de senere skal udvise når de skal ud på arbejdsmarkedet.

Samarbejde

Evnen til at samarbejde og fungere som et hold er vigtig for såvel sportshold, som for organisationer. Gennem samarbejde, hvor den enkeltes styrker benyttes bedst muligt, når vi de mål, der sættes. Dette gælder i sportsverdenen, hvis man vil blive mester, rykke op, overleve i rækken, udvikle talenter eller noget helt femte. På arbejdsmarkedet gælder det på samme måde, hvis man skal nå de satte KPIer og strategiske mål. Dermed fordrer samarbejde resultatskabelse.

Resultatskabelse

Gode resultater skabes gennem gode relationer og samarbejde mod et fælles mål. Dette gælder såvel i børneidræt, hvor børnene får gode kammerater, som de samarbejder med for at vinde og i erhvervslivet, hvor gode relationer og partnerskaber mellem organisationer, eller internt mellem afdelinger, i høj grad er med til at skabe resultater gennem vellykkede samarbejder. Resultater skabes også når børn eller organisationer har et klart mål, som de forsøger at nå. Dette kommer eksempelvis til udtryk når børn cykler for at samle penge ind til den lokale idrætsforening, som det eksempelvis er tilfældet i Bjert Idrætsforening, og når virksomheder forsøger at nå de strategiske mål.

Innovation

Innovation skabes, når individer tør gøre ting anderledes, har den nødvendige frihed under ansvar og trives i en kultur, hvor det er ok at begå mindre fejl som en del af læringsprocessen. En sådan kultur ses ofte i børneidræt, hvor børnene først skal lære ”at kravle før de kan gå” og samtidig har friheden til at udfolde deres talent. At blive en god fodboldspiller kræver eksempelvis, at man lærer at slå præcise afleveringer, jonglere og opnår tilstrækkelig taktisk forståelse (og selvfølgelig også meget andet). Dette kan læres på mange forskellige måder, og man kommer til at begå mange fejl før man mestrer disse færdigheder. Her er evnen til at kunne "tænke ud af boksen" vigtig, da der i læringsprocessen ikke findes en ”one size fits all” og mennesker lærer gennem forskellige læringsstile. Derudover er evnen til at improvisere og være kreativ vigtig, hvis man skal kunne overraske modstanderne i afgørende kampsituationer. Dette gælder også i erhvervslivet, hvor innovative virksomheder ofte er dygtige til at udvikle talentfulde medarbejdere gennem en læringsproces, hvor medarbejderen ikke hele tiden er udsat for micro management og samtidig har friheden til at prøve ting af på nye og anderledes måder.

Vi kan ikke få armene ned

Hos Hartmanns er vi stolte af fortsat at sponsere børneidræt, da det på mange måder repræsenterer vores værdier og den mangfoldighed, som vi mener skaber resultater for såvel organisationer som det danske samfund.
Derfor siger vi tak til Hammelev SFU, Stjær Fodboldklub og Bjert Idrætsforening for, at de så os som en værdig sponsor for deres aktiviteter.