Hartmanns deler ud af sin viden inden for flere HR-discipliner. Der skal ikke gro mos på vores viden.

 

Rådgivning

Hartmanns' Senior Business Consulting team leverer HR-ydelser på strategisk og taktisk niveau med det klare sigte at styrke vores kunders forretning og løfte deres bundlinje. Hartmanns' seniorteam består af erfarne konsulenter, der alle i en længere årrække har rådgivet direktioner, ledere og HR-managere inden for ledelse og organisationsudvikling.

Vi arbejder bl.a. inden for områderne:

 • Rekruttering af ledere inden for alle brancher og funktionsområder
 • Projektansættelser af ledere og specialister
 • Newplacementforløb for afskedigede ledere
 • Karriererådgivning til ledere
 • HR-rådgivning

Kursus i rekrutteringsprocessen og interviewteknik

Det er dyrt at ansætte de forkerte medarbejdere, og gode ansættelsessamtaler har derfor stor værdi for virksomheden. Hartmanns tilbyder kurser i at finde den rigtige medarbejder hver gang.

Kurset gennemgår jobanalyse, interviewteknik, kommunikation, forskellige mennesketyper, evaluering, feedback og håndtering af afslag. Ligeledes gennemgås den aktuelle lovgivning herunder alment gældende etiske regler.

Vores undervisere har mange års teoretisk og praktisk erfaring inden for HR, rekruttering og undervisning heraf.

Åbne kurser

To gange om året, sommer og efterår, afholder vi åbne kurser på Sjælland. Kurset koster 9.800,- ex. moms. Forplejning og kursusmateriale er inkl. i prisen, men en evt. overnatning er ikke inkluderet.

 • Kursus afholdes den 16.-17. maj 2017 i Ballerup
 • Kursus afholdes den 10.-11. oktober 2017 i Ballerup

Download kursusinformation her
 

Tilpasset kursus

Du har mulighed for at få skræddersyet et kursus, hvor vi tager udgangspunkt i din virksomhed og tilpasser materiale og kursusindhold, så det understøtter jeres egne rekrutteringsprocesser. Kurset tilrettelægges i samarbejde med dig.

Ønsker du et tilpasset kursus til din virksomhed, kan du kontakte

Jens Hein
Senior Business Consulting Manager

Send e-mail
+45 4121 1315
 

Kompetencegivende HR-uddannelse

Få indsigt i og værktøjer til arbejdet med Human Ressource Management.

HR-funktionen er under konstant udvikling og bliver i stigende grad en yderst vigtig strategisk funktion i mange virksomheder. I de kommende år intensiveres kampen om de bedste kvalificerede medarbejdere på det danske arbejdsmarked. Det bærer temaet om tiltrækning, rekruttering, fastholdelse og udvikling af højt kvalificerede medarbejdere og talenter direkte ind i direktionslokalerne.

Det kræver et højt kompetenceniveau hos den enkelte HR-professionelle, som efterhånden forventes at kunne bidrage inden for alle aspekter af arbejdet med de menneskelige ressourcer i en foranderlig virkelighed.

Hartmanns' kompetencegivende HR-uddannelse er til dig som f.eks.:

 • Arbejder med HR eller i snitfladerne til HR
 • Gerne vil opnå en kompetencegivende, formel og dokumenteret HR-uddannelse
 • Gerne vil opnå en aktuel, bred og praksisnær HR-uddannelse, og dermed sikre dig et højt kompetence niveau til fremtidens arbejde i HR funktionen
 • Ønsker sig konkrete praktiske værktøjer og træning i at udøve HR-arbejde, samtidig med at du udfordres med strategiske tanker omkring de menneskelige ressourcer i virksomheden
 • Vil have indblik i både mega trends og nyeste tendenser inden for HR disciplinen

Indhold og omfang

Uddannelsen indeholder emner og cases fra alle dele af HR-hjulet:

 • Det aktuelle arbejdsmarked og HRs rolle i organisationer
 • Tiltrækning og rekruttering af medarbejdere
 • Introduktionsperioden
 • Udvikling af medarbejdernes karriere og kompetence
 • Fastholdelse af medarbejdere: hverdag/jobtilfredshed/jobindhold
 • Afvikling af medarbejdere
 • HR i et globalt perspektiv
   

Uddannelsen strækker sig over 8 dage fordelt på 4 måneder + en eksamensdag. Ved at gå til eksamen sikrer du dig 10 ECTS point og en omfattende viden, som du straks kan anvende i dit daglige arbejde med HR – nu og i fremtiden.

Det får du

En kompetencegivende, formel og dokumenteret HR-uddannelse med 10 ECTS point på akademiniveau.
Uddannelsen giver dig kompetencer og forståelse for:

 • Sammenhænge i organisationer og virksomheder mellem strategier og ledelse
 • Human ressource management som disciplin og fag i udvikling - samt konkrete praktiske værktøjer til brug i arbejdet med human ressources
 • Udviklingspotentialer i egen virksomhed gen¬nem arbejdet med egne cases

Du vil desuden få indsigt i trends og krav i det aktuelle arbejdsmarked samt på den moderne private eller offentlige arbejdsplads - som medarbejder, som leder og som organisation.

Uddannelsen bliver afviklet af erfarne undervisere, som hver dag arbejder med HR i krydsfeltet mellem mennesker og jobs. Vores undervisere arbejder som ledere, HR-konsulenter og senior business konsulenter i Hartmanns.

Læs mere om uddannelsen her

 

Tilmelding

Du kan tilmelde dig ved at klikke her

Du kan også tilmelde dig ved at kontakte Jens Hein.

Jens Hein
Senior Business Consulting Manager

Send e-mail
+45 41 21 13 15

Tid

09.00-16.00

Undervisnignsdatoer 2017

September     d. 05. og 06.
Oktober         d. 24. og 25.
November       d. 28. og 29.
December      d. 12. og 13.

Eksamen      d. 21. december

Sted

Hartmanns A/S
Lautrupvang 4A
2750 Ballerup

Mentorcertificering

Bliv certificeret mentor og få styrket din faglige profil

Hartmanns' åbne mentorcertificering henvender sig til dig, der allerede arbejder eller ønsker at arbejde med procesorienterede professionelle relationer.

Hartmanns’ mentorcertificering er bygget op om evi­densbaseret teoretisk viden om forandringsprocesser og praktiske værktøjer til brug i arbejdet som men­tor. Den er udviklet på baggrund af vores mangeårige erfaring på dette fagområde og klæder dig på til at varetage udviklingsprocesser for en bred vifte af fokuspersoner, der måtte have behov for den særlige støtte og opmærksomhed en faglig dygtig mentor kan give.

Unikt for Hartmanns er vores MOVE koncept, som er sammensat og udviklet i samarbejde med psy­kologer fra Københavns Universitet med henblik på beskæftigelse. Det er et multiteoretisk og evidensba­seret koncept, der trækker på den nyeste forskning og efterprøvede teori inden for bl.a. positiv psyko­logi, kognitiv teori og metode samt neuropsykologi. Alle Hartmanns’ konsulenter certificeres i denne 1½ årige uddannelse og Hartmanns’ mentorcertificering indeholder de væsentligste teorier og værktøjer fra MOVE.

Kurset er udviklet af Pernille Højgaard, Senior Business Consultant i Hartmanns, som har mange års erfaring som mentor og som leder af Hartmanns' mentorkorps. Pernille har uddannet op mod 200 mentorer gennem årene og har massiv erfaring med de udfordringer og dilemmaer, der ligger i arbejdet som mentor. Kurset er derfor praksisorienteret og rettet mod den virkelighed mentorer arbejder i til dagligt.

Kursusindhold

 • Mentorforløb i praksis herunder etik, kommunikation, roller og relationer
 • Mentorarbejdet rammer og faser
 • Den resultatorienterede mentor
 • Vurdering af specielle behov for støtte og valg af indsats
 • Lovgivning på mentorområdet, LAB- og serviceloven (efter behov)
 • Det kommunale samarbejde, mentor som tovholder (efter behov)
 • Dokumentation og skriftlighed i mentorarbejdet (efter behov)
 • Trans Theoretical Model of Change, TTM-model for forandring
 • Opbygning af Self-efficacy i motivationsarbejdet
 • Viden om brugen af personlige styrker i mentorarbejdet, VIA test
 • Typisk modstand mod forandring
 • Introduktion til Den Motiverende Samtale, evidensbasseret samtaleteknik
 • Motivation og afklaring, metoder og værktøjer
 • Kend din mentorprofil som arbejdsredskab
 • Den langtidsholdbare mentor

TTM er en generel forandringsmodel, der kategoriserer menneskers "parathed til forandring".

Udbytte

 • Du vil blive klædt på til at varetage mentorforløb i en virksomhed og/eller det kommunale system og få papir på din kunnen.
 • Du vil have en vifte af faglige redskaber til at skabe udviklingsfokuserede samtaler på et højt fagligt niveau.
 • Du vil have forståelse for rollen som mentor, hvad den indebærer, og hvad der ligger uden for rollens rammer.
 • Du vil have et indblik i din personlige profil som mentor, og du vil have forståelse for, hvordan du arbejder bevidst med de udfordringer og dilemmaer, der ligger i mentorarbejdet.
 • Du vil have fokus på, hvordan du fremadrettet bevarer energi og engagement i dit arbejde med mennesker i udvikling.

Praktisk information

Kurset varer tre dage fordelt over to uger med to undervisningsdage i den første uge samt en opsamlings- og certificeringsdag i den anden uge. Certificeringen foregår skriftligt og tager udgangspunkt i de gennemgåede temaer. Den varer 1½ time.

Sted

Hartmanns A/S
Lautrupvang 4A
2750 Ballerup

Tid

Alle dage fra kl.09.00-16.00

Dato

Den 29. - 30. marts 2017. Certificering den 06. april 2017.

Den 27.-28. sep 2017. Certificering den 05. okt. 2017                   

Pris

Kr 8.500 + moms

Kontakt

Pernille Højgaard,
Senior Business Consultant og underviser

Send e-mail
+45 4121 1355

Kontakt

 

Jens Hein
Senior Business Consulting Manager

+45 4121 1315
Send e-mail