Geografi 
  • Øvrige Sjælland
Kontaktperson 
Telefon 
+45 4121 1319
Jobmærke 
1000196
Ansøgningsfrist 
11-04-2017

About Emerson: Imagine being surrounded by intelligent, driven, and passionate innovators all working toward the same goal—to create groundbreaking solutions that leave our world in a better place than we found it. Emerson is a global technology and engineering company providing innovative solutions for customers in industrial, commercial, and residential markets. Our Emerson Automation Solutions business helps process, hybrid, and discrete manufacturers maximize production, protect personnel and the environment while optimizing their energy and operating costs. Our Emerson Commercial and Residential Solutions business helps ensure human comfort and health, protect food quality and safety, advance energy efficiency, and create sustainable infrastructure. A dynamic environment is what you’ll discover at Emerson, a Fortune 500 company with $14.5 billion in sales and 155 manufacturing locations worldwide. Together, we’re changing the world, and we have all the resources to help you achieve your professional goals. Whether you’re an established professional looking for a career change, an undergraduate student exploring options, or recently received your MBA degree, you’ll find a variety of opportunities at Emerson. Join our team and start your journey today.

Vil du sætte dit aftryk på fremtidens generation af ventilbetjenings systemer til marine industrien?

 

Er du en dygtig design ingeniør med stor interesse for mekanisk/hydraulisk design, og vil du arbejde med højteknologiske projekter?

Virksomheden er en forretningsenhed i den store amerikanske koncern Emerson. Virksomheden er markedsførende indenfor marineindustrien og tilbyder integrerede kontrol- og monitoreringssystemer, ventilstyringssystemer samt monitorering af ballast- og servicetanke til alle typer af skibe. Virksomheden har hovedkontor og produktion i Næstved samt produktionsfaciliteter i Ry (softwarehus), Sverige, Sydkorea og Kina. Marine enheden har 580 medarbejdere – med de ca. 150 i Næstved.

Til afdelingen for R&D søges en ny, dygtig ingeniør, der vil få en nøglerolle i et team, der designer og udvikler helt nye styresystemer og håndterer store udviklingsprojekter. De nye generationer af disse systemer er på vej, og du kommer til at arbejde med design, verifikation via adaptive manufacturing og sluttelig test af de fremstillede løsninger. Da vi arbejder tæt sammen med produktionsteknik, kommer du til at arbejde med design for manufacturing som en naturlig del af din hverdag.

En nøglerolle i fremtidens løsninger:

Sammen med dine kollegaer håndterer og designer du løsninger, der skubber Emerson helt frem som ledende aktuator leverandør på markedet. Du får en mulighed for at få fingrene helt ned i store, teknologiske projekter.

Dine primære opgaver er:

  • Udvikling og design af avancerede løsninger hvori der indgår pumpeenheder, hydrauliske funktioner, elektroniske styringer integreret til intelligente løsninger
  • Dimensionering og beregninger hvor vi hos Emerson anvender Creo i 3D konstruktion
  • FEM analyser  
  • Dine prototyper fremstilles på fabrikken og du kommer selv med til at teste og vurdere produktet
  • Der vil blive lejlighed til at få en ”hands-on” oplevelse ved at se vores produkter i drift.

Du kommer til at indgå i den danske udviklingsafdeling med 7 kollegaer med erfaring inden for hydraulik, el, automatik og teknisk dokumentation og får reference til lederen for afdelingen. Afdelingen er en del af R&D og Product Management funktionen på ca. 25 mand. Afdelingen er kendetegnet ved meget høj faglig viden, hvormed der altid er hjælp og sparring tæt på, og hvor alle glæder sig til at byde en ny kollega velkommen.

Du er ingeniør med et godt analytisk sind

Sammen med dit team arbejder du dedikeret og engageret med tingene, og vi forventer, at du spiller ind med nytænkning og udfordrer vores måde at agere på.

Vi forestiller os, at du er uddannet maskiningeniør eller civilingeniør. Det er rigtig vigtigt, at du er dygtig til design i 3D, beregninger og analyser, som du forstår at anvende til intelligente løsninger. Du har sandsynligvis erfaring med FEM analyser og design for manufacturing enten fra skolen eller andre stillinger. Hos Emerson bliver du specialist i begge og får derudover også et grundigt kendskab til additive manufacturing.

Du skriver og taler engelsk og har erfaring med 3D design.

Emerson tilbyder

En stilling i et internationalt miljø, hvor der er mulighed for uddannelse og oplæring af meget dygtige professionelle kolleger. Der arbejdes efter et godt værdisæt, hvilket gør arbejdsmiljøet sundt og behageligt. Virksomheden agerer efter et etisk forretningskodeks og herudover værdsættes åbenhed, dialog og samarbejde højt.

Noget for dig?

Søg stillingen ved at klikke på ansøgningsknappen, hvor du kan uploade din ansøgning og CV. Gør det gerne hurtigst muligt.

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Senior Business Consultant i Hartmanns Susanne Lund på mobil 4121 1319 / mail susanne.lund@hartmanns.dk.

Hartmanns A/S varetager rekrutteringsprocessen, hvorfor al henvendelse bedes rettet hertil. Vi indkalder løbende relevante kandidater til samtaler og forbeholder os muligheden for at indkalde kandidater inden ansøgningsfristens udløb.

Om Emerson’s Marine enhed

Emersons Marine enhed har en produkt portefølje, der inkluderer kendte brands som Damcos, Rosemount og Micro Motion, og omfatter et bredt udbud af kunde-specifikke løsninger til marine industrien. Virksomheden har med sin historik over 50 års erfaring i branchen. Af løsninger kan nævnes: Integreret kontrol og monitoringssystem, som er en automationsplatform, der kan styre og integrere delsystemer overalt ombord – og give øjeblikkelig og overskuelig information til mandskabet ombord. Avanceret måle- og analyseudstyr, som giver nøjagtig niveau, tryk, temperatur og flow målinger i tanksystemer, og herved hjælper kunderne til at reducere usikkerheder og højne sikkerheden ombord. Ventilstyring med hydrauliske og elektro-hydrauliske aktuatorer, som bl.a. er med til at sikre, at skibet holdes i korrekt balance. Coriolis flowmålere, som sikrer nøjagtig bunkering og kan give indblik i brændstof-forbruget med henblik på at øge effektiviteten.

 

Søg job