Geografi 
 • Øvrige Sjælland
Kontaktperson 
Telefon 
+45 4121 1358
Jobmærke 
1000064
Ansøgningsfrist 
14-09-2016

Koncern IT i Region Sjælland arbejder målrettet efter værdisættet FLER – Forandringsparat, Loyal, Engageret, Respektfuld og forventer derfor, at deres nye kollega konstruktivt vil bidrage til, at de får FLER gode arbejdsdage. Region Sjælland har et mål om at nå endnu længere med at skabe sammenhængende it-løsninger. De er desuden på forkant med at være innovative og nytænkende i forhold til at sikre fremtidens løsninger. Region Sjælland er med ca. 17.000 medarbejdere regionens største arbejdsplads med et budget på kr. 13 mia. De varetager opgaver inden for sundhed, regional udvikling og drift af en række sociale institutioner for i alt 811.000 borgere.

Testansvarlig til Koncern IT, Region Sjælland.

Brænder du for test og vil du sikre brugen af test i Region Sjælland?

 

Koncern IT understøtter Region Sjællands mål om ét sammenhængende virke gennem optimal udnyttelse og styring af fremadrettet teknologi. Du får her muligheden for at være med til at sikre, at visionen - at levere optimal og effektiv sundheds-it til Region Sjællands brugere – bliver efterlevet. Udførsel af test er et fagområde i fokus for Region Sjælland.

Ansvarsområder og arbejdsopgaver

Du får på baggrund af din erfaring til opgave at sikre, at gennemførslen af projekter og ændringer på systemer sker i henhold til Koncern IT’s testpolitik og gældende retningslinjer. Som Testansvarlig formidler du vigtigheden af, og kendskab til, testprocedurerne både internt og overfor samarbejdspartnere. Du kommer til at arbejde på tværs af både Koncern IT samt eksterne samarbejdspartnere, herunder eksempelvis andre regioner, hvor du er den udførende ambassadør, der med din power påvirker brugen af test.

Stillingen

Dit overordnede ansvar vil være at sikre, at testgennemførelsen sker indenfor Koncern IT’s politik. Du holder dig ajour omkring testprocesviden, blandt andet ved at deltage i testinformationsopdatering er og relevante testmøder. Du sikrer, at der anvendes testproces- og testværktøj i alle nye projekter og opgaver indenfor aftalt dato, ligesom du er ansvarlig for ajourføring og opdatering af værktøjet. Da test er et fokusområde, vil det være din opgave at sikre kendskab, kommunikation og anvendelse af testprocesser.

Typiske opgaver

 • Teststyring og praktisk udførsel af hele testprocessen
 • Kommunikation af testprocesser og testværktøjer
 • Planlægge og koordinere testforløb, information, dokumentation og støtte til skrivning af testcases, teststrategi og testplan overfor kunderne.
 • Udførsel af funktionstest
 • Testafrapportering – sikre at disse afleveres indenfor aftalt tid
 • Statusrapportering i forhold til kritikalitet
 • Ambassadør – sikre, at testværktøj anvendes i alle nye projekter og opgaver
 • Undervise testere i testværktøjet ”Sprinter” samt sikre, at test runs dokumenteres i test management værktøjet.

Din profil

Vi leder efter en Testansvarlig med flere års erfaring med udarbejdelse af test-strategier og testplaner. Du brænder for test og forstår vigtigheden af det – du skal gå forrest og være med til at præge kulturen omkring bruges af test. Du har gerne erfaring fra et politisk miljø, men som minimum kendskab til best practice indenfor projektmodel, testpolitik og testproces.

 • Min. 3 års erfaring fra et lign. Job med udarbejdelse af test-strategier og testplaner
 • Certificeret i ISTQB
 • Kendskab eller erfaring med best practice vedr. projektmodel, testpolitik og testproces
 • Erfaring med HP Quality Center (ALM)
 • Minimum gennemgået kurset ”Struktureret test”
 • En dygtig kommunikator og brænder for test
 • God til at samarbejde på tværs af mange interessenter
 • Erfaring med facilitering af møder, koordinering og leveranceopfølgning svarende til opgaveportefølje.

Arbejdssted vil være i Sorø, men det forventes, at du er mobil, og jævnligt kan deltage i møder på andre lokationer.

Du tilbydes

En attraktiv og udviklende stilling i Region Sjælland, hvor du kan være med til at være retningsgivende, og hvor der er mulighed for stor personlig og faglig udvikling.

For at sikre en fornuftig balance mellem arbejds- og privatlivet tilbyder de flextidsordning.

Region Sjælland er omstillings- og forandringsparate som organisation. Gennem et attraktivt arbejdsmiljø og en synlig ledelse sikrer de vedvarende, at relevante og korrekte kompetencer er til stede.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst efter principperne om ny løn. Attraktiv pensionsordning. Arbejdstid er normal dagarbejdstid med flextidsordning.

Tiltrædelse:

Ansættelse pr. 1/11-2016.

Hvis du ønsker yderligere informationer omkring jobbet, er du velkommen til at kontakte Betina Knøfler fra Hartmanns A/S på tlf. 4121 1358 eller via mail på betina.knoefler@hartmanns.dk

Vi forbeholder os retten til løbende at indkalde kandidater til samtaler. Søg stillingen ved at klikke på ansøgningsknappen, hvor du kan uploade din ansøgning og CV.

Hartmanns A/S varetager rekrutteringsprocessen, hvorfor al henvendelse bedes rettet hertil. Vi indkalder løbende relevante kandidater til samtaler og forbeholder os muligheden for at indkalde kandidater inden ansøgningsfristens udløb. Alle ansøgninger behandles naturligvis fortroligt.

 

 

Søg job