Geografi 
  • Hovedstaden (inkl. Nordsjælland), Øvrige Sjælland
Kontaktperson 
Telefon 
41211327
Jobmærke 
150612
Ansøgningsfrist 
01-07-2016

M. Larsen Vognmandsfirma A/S er blandt landets største transportører, og har siden 1947 specialiseret sig især inden for transport og håndtering af alt affald, levering af byggematerialer og kranopgaver.
M. Larsens Vognmandsfirma A/S hjælper med at finde den rigtige affalds- og genbrugsløsning for virksomhederne i Danmark. Der er mange penge at spare ved at finde den optimale løsning til sortering af virksomhedens affald for dermed at minimere afgiftsbetalingen til bortskaffelse og højne genanvendelsesprocenten. M. Larsen har eksperter til at rådgive virksomheder om hvordan de på den økonomisk mest fordelagtige måde kan leve op til de stigende miljømæssige krav. Virksomheden servicerer ca. 20 kommuner med renovationsindsamling, ligesom de indsamler og sorterer miljøfarligt affald i ca. 40 kommuner.
Herudover betjener de Miljøstyrelsen, Amagerforbrændingen og Vestforbrændingen samt indsamler genbrug og elektronikskrot i stort omfang. Ud over disse mange opgaver for affaldsselskaber og kommuner har M. Larsen rigtig mange opgaver for private virksomheder på affalds- og genbrugsområdet samt almindelig vognmandskørsel. Selskabet beskæftiger i dag ca. 550 medarbejdere.
Vognparken som består af ca. 350 køretøjer fremtræder særdeles velholdte og ekstra miljøvenlige.                                                                    
Virksomheden er i dag miljøcertificeret iflg. ISO 14001, kvalitetscertificeret iflg. ISO 9001 og arbejdsmiljøcertificeret iflg. OHSAS 18001
Virksomheden mål er en fortsat udvikling af teknik, ny viden, engagerede medarbejdere og kunne yde den service vore nuværende og nye kunder efterspørger nu og i fremtiden.

Teamleder til lønbogholderi

M. Larsen Vognmandsfirma er i rivende udvikling og har gennem de sidste år etableret sig godt og sikkert på det danske transportmarked som en anerkendt og professionel transportør af affald/ressourcer.
I økonomiafdelingen i Brøndby er visionerne klare og målsætningen høj for de kommende år, hvor man er ved at mande op med flere dygtige medarbejdere. I den forbindelse søges teamleder til lønbogholderiet.

Der er penge at tjene på affald og fraktioner, og derfor er der i højere grad opmærksomhed på håndtering af affald som en ressource. M. Larsen er en stor spiller på markedet i håndtering og transport af affald for erhvervsvirksomheder, landets kommuner og ministerier.

Du bliver leder for 5 medarbejdere, og som ny teamleder vil du få god mulighed for at præge processer og udvikling i afdelingen.
Du vil referere til økonomichefen og dit primære ansvar er lønkørsler og ledelse af lønteamet.
Opgavebeskrivelse:
• Overenskomster og lokalaftaler
• Forbedringer af arbejdsgange og processer
• Afstemning og diverse statistikker
• Sparring til økonomichef og ledelse
• Klargøring til revisor
• Diverse ad hoc opgaver

Om dig:
Du har erfaring fra en lignende stilling og med lignende opgaver (erfaring med ledelse er ikke et krav). Din arbejdsstil er kendetegnet ved stort engagement, positivt drive og et ønske om at gøre en forskel.

Du er/har:
• En problemknuser og med et hands on mindset
• Selvkørende og har et ønske om, at agere i en udadvendt og synlig rolle i organisationen
• En god forretningsforståelse og er hurtig til at sætte dig ind i nye problematikker.
• En teamplayer og trives i en virksomhed med en flad organisationsstruktur og hurtige beslutningsgange
• Stærk i Excel

M. Larsen tilbyder:
En spændende fuldtidsstilling i en velfungerende virksomhed i udvikling og hvor man fejrer sine succeser. 
Hos M. Larsen vægtes god trivsel og foruden flekstid, pension og sundhedsforsikring – sørger personaleforeningen for sjove fællesaktiviteter.

Søg stillingen med det samme online på HER, med angivelse af jobkoden 150612, hvor du kan oploade din ansøgning og CV.

Hartmanns A/S varetager rekrutteringsprocessen, hvorfor al henvendelse bedes rettet hertil. Vi indkalder løbende relevante kandidater til samtaler og forbeholder os muligheden for at indkalde kandidater inden ansøgningsfristens udløb.