Geografi 
  • Midtjylland, Sydjylland
Kontaktperson 
Telefon 
4121 1315
Jobmærke 
151789
Ansøgningsfrist 
07-09-2016

Esbjerg Kommune er med sine 115.000 borgere landets 5. største kommune. Med sine 3400 medarbejdere er Sundhed & Omsorg den største af kommunens fem forvaltninger. Forvaltningen har både borger- og brugerrelaterede opgaver i forhold til sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering samt omsorg og pleje.

Senior projektleder til Esbjerg Kommune

En kommune i udvikling – og ”Sundhed & Omsorg” under forandring

Esbjerg Kommune er i rivende udvikling, og er i dag et af Danmarks solide vækstcentre. Esbjerg er i disse år langt mere end regional hovedby – og kommunen konkurrerer på national plan med de øvrige vækstcentre om at skabe de bedste rammer og livsbetingelser for både virksomheder og borgere. Det kalder på nytænkning og fornyelse.  Af samme årsag planlægges og gennemføres en række organisatoriske forandringer i hele forvaltningen.

”Sundhed & Omsorg” er i den sammenhæng særlig udfordret af, at andelen af ældre borgere er støt stigende. Modtrækket er innovation og udvikling. Med direktøren for ”Sundhed & Omsorg” som projektejer og opgavestiller - og med personalemæssig reference til lederen af "Projekt & Udvikling" - bliver dit væsentligste ansvar som senior projektleder, at gennemføre de nødvendige forandringsprojekter, som sikrer at de organisatoriske forandringer bliver en afgørende succes – og i sidste ende bidrager til bedre livskvalitet for kommunens mange borgere.

Organisationsudvikling, kulturforandringer og borgerændringer

Dine væsnetligste ansvarsområder - og opgaver i enalsidig dagligdag, der kræver dit nærvær, er følgende:

  • Sammen med direktøren for ”Sundhed & Omsorg” – og med afsæt i den politiske dagsorden og de økonomiske rammevilkår - prioriterer, definerer og afgrænser du de 3-5 større centrale forandringsprojekter, som du driver.
  • Fastsætter og definerer du målbare succeskriterier for de enkelte projekter, som konkret gør det muligt, at aflæse den ændrede holdning og adfærd på de forskellige områder, i takt med de ønskede fremskridt i forandringerne.
  • Understøtter, kommunikerer og implementerer du et tydeligt ”WHY” i forhold til den overordnede retning, de konkrete forandringsprocesser og specifikke projektmål - samt involverer interessenter og engagerer de mange dygtige ledere og medarbejdere tæt på borgerne.
  • Eksekverer du på de udarbejdede projektplaner med sigtet mod realisering af de relevante KPI’er – samt rapporterer på status og fremdrift ved de ledermøder, som afholdes hver 14. dag.

 
En kommerciel tilgang

Den rette profil har en kommerciel baggrund og forretningspræget tilgang til projektledelse, hvorfor dit grundsyn er, at borgerne i Esbjerg Kommune er omdrejningspunktet for forandringerne. Samtidigt evner du at definere relevante, kvantitative og synlige succesparametre - og eksekverer på en projektplan, der betyder, at vi kommer i mål med politikker- og projektmål - og lever op til de fastlagte KPI’er. Det er derfor en forudsætning, at du kommer med solid praktisk erfaring med projektledelse, og som projektleder kan dokumentere målbar succes fra større gennemførte forandringsprojekter.

Stærke kommunikative evner er i høj grad nødvendigt, da du i projektlederrollen konstant er i skriftlig og mundtlig dialog med de mange forskellige interessenter, og med passion formår du at bringe dine budskaber tydeligt ud i organisationen, hvor de skaber ændret adfærd og handling. Du er resultatskabende, og trives med klare mål, som du gør det yderste for at indfri. Den rette profil er desuden kendetegnet ved en god portion robusthed, og kan leve med en vis grad af kaos og uforudsigelighed i dagligdagen.

En unik jobmulighed i Esbjerg Kommune 

Du tilbydes et udfordrende og spændende projektlederjob med mange varierende arbejdsopgaver inden for projektledelse - tæt på ledelsen og de centrale beslutninger. Du får en enestående chance for at sætte dit synlige aftryk på forandringsprocesserne i forhold til interessenter, organisationen og, ikke mindst; borgerne i kommunen.

Foruden gode overenskomstfastsatte løn- og ansættelsesvilkår får du samtidig glæden af, at være en del af en velfungerende afdeling med 8 kompetence medarbejdere.

Søg stillingen online HER med angivelse af jobkoden 151789 , hvor du kan oploade din ansøgning og CV. Hartmanns A/S varetager rekrutteringen, hvorfor al henvendelse bedes rettet til Senior Consultant Manager Jens Hein på telefon 4121 1315 eller på mail jens.hein@hartmanns.dk. Vi tager løbende kandidater ind til samtale, hvis den helt rigtige profil dukker op.

Hartmanns A/S varetager rekrutteringsprocessen, hvorfor al henvendelse bedes rettet hertil. Vi indkalder løbende relevante kandidater til samtaler og forbeholder os muligheden for at indkalde kandidater inden ansøgningsfristens udløb.