Geografi 
  • Øvrige Sjælland
Kontaktperson 
Telefon 
+45 4121 1326
Jobmærke 
1000088
Ansøgningsfrist 
30-10-2016

Spildevandsrensningsanlægget i Stigsnæs Industripark blev etableret i 1988.
Spildevandsrensningsanlægget er opført med formålet at håndtere spildevand fra virksomheder i Stigsnæs Industripark samt fra eksterne leverandører i ind- og udland. Industriparken er fuldt byggemodnet, og virksomheder, der etablerer sig her, tilsluttes de centrale fællesanlæg hos Vandrens: Et biologisk-kemisk rensningsanlæg med forskellige forbehandlingsanlæg, forsyning af proces- og drikkevand mv.

Vandrens’ spildevandsbehandlingsanlæg er baseret på modtagelse og behandling af industrielt spildevand og slam. Herved produceres renset spildevand til udledning i recipienten samt biologisk overskudsslam som nyttiggøres.

Vandrens råder over en kompetent stab af medarbejdere, med et stort knowhow indenfor behandling af industrispildevand. Det betyder, at vi er en attraktiv samarbejdspartner for såvel danske som udenlandske kunder. På eget driftslaboratorium udfører vi også test og forundersøgelser af nye spildevandstyper, så vi kan tilbyde vore kunder sikre behandlingsløsninger på miljømæssig og økonomisk favorable vilkår.

Vi er en kvalitets- og miljøcertificeret virksomhed, som modtager bionedbrydeligt spildevand og affald fra danske og internationale erhvervsvirksomheder, herunder fra den norske olieindustri og den danske kemiske industri.

Operatør til spildevandsanlæg, Stigsnæs Industripark

På vegne af RGS90 A/S kan Hartmanns tilbyde en stilling som spildevandsoperatør til deres spildevandsanlæg Stigsnæs Industripark ved Skælskør. Der er tale om en nyoprettet stilling pga. markant øget kapacitet og nylig udvidelse af anlægget.

Spildevandsanlægget er et biologisk-kemisk rensningsanlæg, der håndterer spildevand fra bl.a. den kemiske industri og olieindustrien i ind- og udland.

Som nyansat spildevandsoperatør vil du få en solid oplæring i jobbet. Du indgår i et fagligt kompetent team, som samlet består af 6 operatører, 3 laboranter, 1 teknisk chef, 1 vedligeholdelseschef samt 1 produktionschef. De 6 operatører udfører overvågning, vedligeholdelse samt reparation af anlægget. Disse opgaver går – efter endt oplæring – på turnus mellem operatørerne, hvilket sikrer en varieret hverdag og fortsat læring.

Styring og overvågning af anlægget foregår primært via Windows-baseret IT-system samt Excel. Du får naturligvis en solid oplæring i dette område, der gennemsnitligt udgør cirka 50% af din arbejdsdag.

Teknisk forståelse og den rette indstilling

Din uddannelse er ikke afgørende, men vi ser gerne, at du har en teknisk eller håndværksmæssig baggrund som fx smed eller maskinarbejder. Du har helst kendskab til vedligehold og reparation af pumper, maskiner mv. – og mindst lige så vigtigt både vilje og evner til at tillære nyt. Har du ikke allerede en uddannelse som spildevandsoperatør, skal du have interesse i at supplere med denne uddannelse (10 dage fordelt over et år).

Som person er du udadvendt og positiv og sætter en ære i at løse dine opgaver professionelt og ordentligt. Du kan arbejde meget selvstændigt, men er samtidig også en åben, ærlig og omgængelig person, der kan lide at arbejde sammen med dit team. Du har et godt overblik, og er engageret, rolig og velafbalanceret.

Du har fornuftige IT-færdigheder minimum på bruger niveau. Det forventes at du kan læse og skrive et letforståeligt dansk. Det er et krav, at du har et gyldigt kørekort B. Det er ønskværdigt at du har truck certifikat, alternativt skal du tage dette som en del af introduktionsforløbet.

Du tilbydes

Du bliver en del af en af Skandinaviens største miljøvirksomheder, som totalt har ca. 160 medarbejdere og 22 modtageanlæg. RGS90 imødekommer den øgede fokus på miljørigtige løsninger og bidrager bl.a. til at sikre rent drikkevand for kommende generationer.

På Stigsnæs Industripark bliver du del af et lokalt team med 11 kolleger, der indgår i et tæt samarbejde og med en god holdånd. Teamet har en stor knowhow indenfor behandling af industrispildevand – og kan derfor aktivt bidrage til at du kommer rigtigt fra start. Du starter med 3 måneder ”som føl”, hvor du bliver grundigt oplært. Kommunikationen er åben, ærlig og direkte med en tillidsbaseret tilgang, hvor det forventes at aftaler overholdes. Da anlægget pt. udvides markant, er det bestemt et spændende tidspunkt at komme ombord.

Din normale arbejdstid vil være man-fredage kl. 07.00 til 15.00. Du skal desuden være indforstået med at deltage i en døgnvagtordning, hvor arbejdstiden er fra 07.00 til 15.00 og derefter på tilkaldevagt resten af tiden. Denne vagtordning fordeles ligeligt mellem alle pt. 6 operatører, hvorfor alle har vagtordning hver 6. uge. Dette kompenseres både med et fast vagttillæg, udkaldstillæg samt efterfølgende afspadsering.

Vi ser gerne, at du bor inden for max. 30-60 min. kørsel fra Stigsnæs – bl.a. af hensyn til tilkaldevagten.

Noget for dig?

Søg stillingen ved at klikke på ansøgningsknappen, hvor du kan uploade CV samt din motiverede ansøgning.

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte rekrutteringsspecialist i Hartmanns Mads Jakobsen på mobil 4121 1326 / mail mads.jakobsen@hartmanns.dk .

Hartmanns A/S varetager rekrutteringsprocessen, hvorfor al henvendelse bedes rettet hertil. Vi indkalder løbende relevante kandidater til samtaler og forbeholder os muligheden for at indkalde kandidater inden ansøgningsfristens udløb.

Søg job