Geografi 
 • Sydjylland
Kontaktperson 
Telefon 
+45 4121 1326
Jobmærke 
1000043
Ansøgningsfrist 
04-09-2016

Aabenraa Kommune har knap 59.000 indbyggere og er afgrænset af Haderslev Kommune i nord og den dansk/tyske grænse mod syd. Fra Aabenraa by er der 45 minutter til Lillebæltsbroen, 30 minutter til Flensborg og 35 minutter til Kolding. Kommunen er præget af storslået og varieret natur, hvor to dybe fjorde og en bugt, åbne vidder, smukke gamle skove og en ind imellem stærkt kuperet natur sætter sit præg på landskab og byer.

De personalepolitiske værdier udtrykker de holdninger og den adfærd, som Aabenraa Kommune arbejder for at fremme. Værdierne skal understøtte, at kommunen bliver en attraktiv arbejdsplads for nuværende og kommende ansatte.

Værdierne er:

•Åbenhed og dialog
•Samarbejde og medbestemmelse
•Udvikling og forandring
•Mangfoldighed og rummelighed
•Trivsel og tryghed

Kontorleder for lønkontoret, Aabenraa Kommune

Brænder du for rådgivning om lønadministration og ansættelsesvilkår? Har du relevant erfaring fra kommune eller anden offentlig organisation og øje for gode arbejdsgange? Motiveres du af personaleledelse og ønsker aktivt at bidrage til den fortsatte udvikling af rollen?

Så læs endelig videre…

Til Aabenraa Kommune søger Hartmanns en kontorleder, der får det faglige ansvar for lønkontoret inkl. det personalemæssige ansvar for 13 erfarne lønkonsulenter samt 1 elev.

Lønkontoret er en del af HR-afdelingen og er inddelt i tre fagteams med hver sin fagkoordinator. Afdelingen gør en dyd ud af at understøtte organisationen med at sætte borgeren i centrum.

Dine vigtigste opgaver for den kommende periode bliver:

 • Ledelsesmæssigt understøtte og inspirere det faglige miljø
 • Ansvar for løsning af problemstillinger mht. løn- og ansættelsesvilkår for kommunens ca. 5.000 ansatte
 • Gennemføre arbejdsgangsanalyser på lønområdet og tværgående for fortsat kvalitetssikring og effektivisering
 • Medvirke ved afklaring af fremtidig administrativ koncernløsning, herunder lønsystem
 • Løbende opfølgning på leverance ift. aktuel systemleverandør
 • Nå i mål med relevante målsætninger inden for lønområdet

Faglige kompetencer samt ledelsesmæssigt flair

Det forventes, at du kender til præmisserne for en politisk styret organisation. Fagligt forventes det, at du har solid erfaring med rådgivning om løn- og ansættelsesspørgsmål fra kommunal eller anden offentlig organisation.

Erfaring med personaleledelse vil være en fordel, alternativt har du flair for og mod på at udfylde en mellemlederrolle fremadrettet. Erfaring med projektledelse, arbejdsgangsanalyser samt leveranceopfølgning vil ligeledes være en stor fordel.

Din uddannelsesmæssige baggrund er vi åbne over for. Du kan fx være kontoruddannet, have en administrationsbacheloruddannelse eller eventuelt have en lang videregående uddannelse.

Hartmanns og Aabenraa Kommunes ansættelsesudvalg har følgende idealprofil i tankerne:

 • Arbejder struktureret og evner at omsætte analyse til handling og konkrete løsninger
 • Er en autentisk lederprofil, der gerne påtager sig sit lederskab
 • Opfattes som nærværende, tillidsskabende og empatisk med en smittende ro også i udfordrende situationer
 • Besidder en stor menneskelig indsigt og integritet
 • Har en god situationsfornemmelse og formår at skabe en positiv og optimistisk stemning
 • Er engageret og arbejdsom – og tager ansvar som del af et større fællesskab
 • En relationsskaber der aktivt kan bidrage til en fælles respektfuld kultur og en rolle som brobygger

Aabenraa Kommune tilbyder:

Aabenraa Kommune har som målsætning og arbejder på at blive Syddanmarks bedste offentlige arbejdsplads.

De ca.  5.000 medarbejdere i kommunen har fokus sammen på at skabe det gode liv og sund vækst i Aabenraa.

Som kontorleder tilbydes du et stort personligt og fagligt ansvar. Med direkte reference til HR-chefen får du en ansvarsfuld og central rolle ift. lønkontorets fremtidige trivsel og videre udvikling.

Stillingen besættes på overenskomstvilkår med en forventet årsløn på ca. 440 – 520.000 kr. + pension samt tillæg for eventuelt gennemført diplom i ledelse. Herudover tilbyder Aabenraa Kommune bl.a. fleksible arbejdstider.

Noget for dig?

Søg stillingen ved at klikke på ansøgningsknappen, hvor du kan uploade dit CV samt ansøgning.

Har du spørgsmål til stillingen eller behov for en fortrolig uformel drøftelse om din profil ift. stillingen, er du velkommen til at kontakte rekrutteringsspecialist i Hartmanns Mads Jakobsen på mobil 4121 1326 / mail mads.jakobsen@hartmanns.dk . Ferie afholdes i uge 27, 28 & 29. Stillingen forventes besat i september måned med forventet tiltrædelse pr. 1. november.

Hartmanns A/S varetager rekrutteringsprocessen, hvorfor al henvendelse bedes rettet hertil. Vi indkalder løbende relevante kandidater til samtaler og forbeholder os muligheden for at indkalde kandidater inden ansøgningsfristens udløb. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Søg job