Geografi 
 • Grønland
Kontaktperson 
Telefon 
+45 4121 1323
Jobmærke 
1000100
Ansøgningsfrist 
18-11-2016

INI er en grønlandsk virksomhed (aktieselskab med Grønlands Selvstyre som eneaktionær). Virksomheden administrerer udlejningsboliger for Grønlands Selvstyre og for størstedelen af de grønlandske kommuner. Det var et ønske om en ensartet administration af udlejningsboliger samt en systematisk vedligeholdelse af boligerne, der fik Selvstyret til at stifte INI i 1995.

INI’s hovedkontor er i Sisimiut, men selskabet har kontorer i hovedparten af Grønlands byer. INI har cirka 150 medarbejdere fordelt over hele landet. Deres kerneydelser er Boligadministration, Offentlig boligfinansiering, Styring af planlagt vedligehold samt Ejendomsservice.
Se mere på www.ini.gl

Dynamisk kundechef søges til et af Grønlands største boligselskaber

For vores kunde, INI A/S i Grønland, søger vi en ny leder til et velfungerende team af kundevejledere, inspektører og medarbejdere i ejendomsservice. INI er med sine 150 medarbejdere fordelt over hele Grønland med kontorer i hovedparten af Grønlands byer. Virksomheden administrerer udlejningsboliger for Grønlands Selvstyre og for størstedelen af de grønlandske kommuner.

Virksomheden er midt i en spændende kulturforandring, hvor man går fra at administrere boliger ud fra et myndighedsperspektiv til i højere grad at være en serviceorganisation, der er til for kunderne/lejerne. Derfor kan vi her tilbyde en rigtig spændende stilling, hvor arbejdet med virksomhedens kunderettede aktiviteter er et af fokusområderne.

Stillingen er organisatorisk placeret på kontoret i Qaqortoq i den sydligste del af Grønland. Der kan forekomme opgaver med bistand til andre afdelinger i organisationen.

Har du lyst at lede, rådgive og administrere samt stå for myndighedskontakt, boligsociale indsatser og meget mere?

Med direkte reference til kundedirektøren vil din vigtigste rolle være ledelsen af dit team på 15 medarbejdere, herunder 4 kundevejledere, 2 inspektører og 9 medarbejdere i ejendomsservice. Du vil være involveret i ansættelser og afskedigelser samt være ansvarlig for MUS-samtaler, tidsregistrering, ferieplanlægning m.m.

Derudover vil du komme til at arbejde med følgende faglige opgaver:

 • Rådgivning (personligt, telefonisk og skriftligt) vedr. boligrelaterede spørgsmål
 • Behandling af klagesager omkring istandsættelse, vedligeholdelse og service
 • Kontakt til myndigheder, herunder kommunernes sociale og tekniske forvaltninger samt Politiet
 • Administration, herunder ansvar for ventelister, håndtering af ledige boliger, udsættelser, genhusning m.m. samt rapportering vedr. boligafdelingernes tilstand, kvalitetsmålinger m.m.
 • Ansvar for udlejningsdelen i EG-bolig, som bruges til at styre oprettelse og sletning af lejemål, boligbidrag, arbejdsgiverandel m.m.
 • Ansvar for indsatser vedr. beboerdemokrati, herunder gennemføre kurser og instruktioner, koordinere afdelings- og afdelingsbestyrelsesmøder samt sikre en velfungerende sekretariatsfunktion for afdelingsbestyrelserne
 • Boligsociale opgaver, herunder udformning af diverse tiltag, igangsætning og samarbejde omkring kvarterløftprojekter m.m.
 • Dit arbejde vil generelt foregå indenfor rammerne af den gældende lovgivning samt diverse administrationskontrakter med Selvstyret og kommunerne.

Har du ledererfaring og kendskab til boligbranchen?

Din uddannelsesbaggrund er ikke det væsentligste. Det er din erfaring, der tæller. Du kan have en akademisk baggrund, men det kan også være, at du har håndværkererfaring og derfor har forståelse for den del, der handler om at sikre istandsættelse og vedligeholdelse af ejendomme og boliger. Det vigtigste er, at du har god erfaring med ledelse – gerne suppleret med noget lederuddannelse – og at du kan bringe noget erfaring ind fra boligområdet. Det kan være fra den private eller den offentlige sektor. Ideelt vil det naturligvis være, hvis du har siddet i en tilsvarende stilling i et boligselskab.

Fagligt og ledelsesmæssigt har vi et ønske om, at du er i besiddelse af følgende kompetencer:

 • Forretningsorienteret med økonomisk sans
 • Erfaring med Grønland
 • Brancheerfaring – Boligadministration
 • Erfaring med at arbejde ud fra lovgivningsmæssige rammer
 • Stærke kommunikationsevner
 • Evne til at træffe beslutninger
 • Skaber trivsel via en nærværende og motiverende ledelsesstil
 • Uddelegerer tillidsfuldt til dine medarbejdere

Som person har du et dynamisk og positivt mindset og er god til at tilpasse dig nye omgivelser. Du er relationsskabende og god til at samarbejde med alle, og du engagerer dig i din arbejdsplads, dine opgaver og dine medarbejdere.

Du trives med at arbejde selvstændigt, samtidig med at du kan se værdien af at inddrage dine medarbejdere for sparring. Vi forventer desuden, at du som person er åben og interesseret og indgår engageret i fællesskabet. Du arbejder professionelt og ansvarligt til dine opgaver og har en stærk sans for planlægning og struktur.

Du tilbydes:

En udfordrende stilling i en virksomhed, hvor du selv kan være med til at præge den videre udvikling.

Et selvstændigt og ansvarsfuldt job med mange samarbejdsflader i en sund virksomhed med et godt arbejdsklima. Gode muligheder for faglig og personlig udvikling.

Foruden en løn, der matcher dine kvalifikationer, tilbydes du pension og sundhedsforsikring samt en feriefrirejse hvert andet år til Danmark for dig og din familie (efter 24 måneders ansættelse). Du har ydermere ret til fri tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning. Endelig vil du blive tilbudt en bolig der matcher din families størrelse (husleje betales efter gældende offentlige takster).

Interesseret? 

Søg stillingen ved at klikke på ansøgningsknappen, hvor du kan uploade din ansøgning og dit CV.

For yderligere information kan du kontakte Senior Business Consultant Mette Landau på mobil: 4121 1323 eller på mette.landau@hartmanns.dk

Hartmanns A/S varetager rekrutteringsprocessen, hvorfor al henvendelse bedes rettet hertil. Vi indkalder løbende relevante kandidater til samtaler og forbeholder os muligheden for at indkalde kandidater inden ansøgningsfristens udløb.

Søg job