Geografi 
  • Hovedstaden (inkl. Nordsjælland)
Kontaktperson 
Telefon 
+45 4121 1315
Jobmærke 
1000069
Ansøgningsfrist 
03-01-2017

M. Larsen Vognmandsfirma A/S er blandt landets største transportører, og har siden 1947 specialiseret sig især inden for transport og håndtering af alt affald, levering af byggematerialer og kranopgaver.

M. Larsens Vognmandsfirma A/S hjælper med at finde den rigtige affalds- og genbrugsløsning for virksomhederne i Danmark. Der er mange penge at spare ved at finde den optimale løsning til sortering af virksomhedens affald for dermed at minimere afgiftsbetalingen til bortskaffelse og højne genanvendelsesprocenten. M. Larsen har eksperter til at rådgive virksomheder om hvordan de på den økonomisk mest fordelagtige måde kan leve op til de stigende miljømæssige krav. Virksomheden servicerer 20 kommuner med renovationsindsamling, ligesom de indsamler og sorterer miljøfarligt affald i ca. 40 kommuner.

Herudover betjener de Miljøstyrelsen, Amagerforbrændingen og Vestforbrændingen samt indsamler genbrug og elektronikskrot i stort omfang. Ud over disse mange opgaver for affaldsselskaber og kommuner har M. Larsen rigtig mange opgaver for private virksomheder på affalds- og genbrugsområdet samt almindelig vognmandskørsel. Selskabet beskæftiger i dag ca. 700 medarbejdere.

Vognparken som består af ca. 350 køretøjer fremtræder særdeles velholdte og ekstra miljøvenlige.                                                                    

Virksomheden er i dag miljøcertificeret iflg. ISO 14001, kvalitetscertificeret iflg. ISO 9001 og arbejdsmiljøcertificeret iflg. OHSAS 18001

Virksomheden mål er en fortsat udvikling af teknik, ny viden, engagerede medarbejdere og kunne yde den service vore nuværende og nye kunder efterspørger nu og i fremtiden.

 

Driftschef for Storkøbenhavn til M. Larsen

En nyoprettet nøgleposition

M. Larsen Vognmandsfirma A/S er blandt landets største transportører. Siden den første renovationsopgave for Brøndby Kommune i 1950 er virksomheden støt og roligt vokset til at blive en af landets hovedaktører inden for transport og håndtering af affald for kommuner.

Med direkte reference til den administrerende direktør, får du som driftschef det overordnede kontraktansvar for alle vores kommunale dagrenovationsopgaver i København og Nordsjælland. Kernen i din opgave bliver, at sikre den daglige drift og lønsomheden i de forskellige kontrakter. I den nyoprettede funktion har du derfor afgørende betydning for, at M. Larsen indfrier de indgåede aftaler – og leverer de specifikke ydelser til den fastlagte pris med fastholdelse af den kalkulerede indtjening. Et helt centralt element i jobbet er derfor effektiv kontraktstyring og kvalitetssikring.

Som driftschef for dagrenovationen i hele Storkøbenhavn, får du dermed en nøglerolle i den fortsatte udvikling af M. Larsen’s stærke position på det offentlige marked, og en synlig indflydelse på virksomhedens resultatskabelse.

Fra overordnede ledelse til tæt kontraktstyring

Dine væsentligste ansvarsområder og opgaver i en alsidig dagligdag, der kræver dit nærvær, er følgende: 

  • Den overordnede daglige ledelse af hele den afdeling, der understøtter driften af dagrenovationen i Storkøbenhavn. Afdelingen omfatter 275 chauffører inklusiv afløsere samt 12 kørselsledere og driftsassistenter.  

  • Løbende og tæt opfølgning på driften af de enkelte kontrakter i Storkøbenhavn i henhold til de forskellige kravspecifikationer. Det betyder, at du effektivt styrer kontrakterne i forhold til de nøgletal, der er altafgørende for lønsomheden i den enkelte aftale – så detaljeret at der eksempelvis tilsikres fuldkommen overensstemmelse mellem afregningsgrundlaget og lønudbetalingen til medarbejderne.  

  • Indgår partnerskaber og bærende relationer med vores net af kontaktpersoner i kommunerne. Det være sig i forbindelse med driftsmøder på eksisterende aftaler og i indgåelsen af nye kontrakter.

  • Du dyrker og udvikler loyalitet, gejst og arbejdsglæde ind i alle led af organisationen gennem din synlige ledelse.

  • Det overordnede ansvar for den løbende fakturering til vores kunder og for overholdelsen af ISO certificering samt bidrager til udarbejdelsen af tilbud.

M. Larsen har en klar strategi og kurs fremadrettet mod nye mål og udvikling af virksomheden. Derfor er der på sigt rigtig gode karrieremuligheder i stillingen, hvorfor den rigtige kandidat i jobbet kan udvikle sig både personlig og fagligt.

Forretningsforståelse, regnskabsknuser og struktureret

Vi forventer, at du kommer fra transportbranchen, og har konkrete erfaringer i håndteringen af samarbejder med offentlige kunder – det kunne eksempelvis være fra et fragtfirma eller busselskab. Foruden dit forhåndskendskab til markedsmekanismerne i vores branche, er det vigtigt, at du kan ”knække” et regnskab og nøgletal, og evner at omsætte din økonomiske forståelse til handlinger med en positiv effekt på driftsresultatet. Din baggrund omfatter med stor sandsynlighed en form for akademisk, kommerciel uddannelse, evt. inden for logistikområdet.

Du har en solid ledelseserfaring med dig, og formår at gennemføre og styre komplekse offentlige servicepartnerskaber på struktureret og systematisk vis. Kombinationen af stærke kommunikationsevner og en tillidsvækkende tilgang til andre gør, at du nemt opbygger stærke relationer – og får dine omgivelser med på vinderkurs.

Kan du se dig selv i rollen?

Søg stillingen ved at klikke på ansøgningsknappen, hvor du kan uploade din ansøgning og CV.

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Senior Consultant Manager i Hartmanns, Jens Hein på mobil 4121 1315 eller mail jens.hein@hartmanns.dk.

 

Hartmanns A/S varetager rekrutteringsprocessen, hvorfor al henvendelse bedes rettet hertil. Vi indkalder løbende relevante kandidater til samtaler og forbeholder os muligheden for at indkalde kandidater inden ansøgningsfristens udløb.

Søg job