Geografi 
  • Nordjylland, Midtjylland
Kontaktperson 
Telefon 
+45 4121 1315
Jobmærke 
1000202
Ansøgningsfrist 
29-03-2017

Morsø Kommune er en del af Region Nordjylland, og udgøres af øen Mors – den største ø i Limfjorden. Vi har 21.000 indbyggere og beskæftiger 1.600 personer, hvilket gør kommunen til øens største arbejdsplads. 

Vi har oplevet en befolkningstilvækst det seneste år, og arbejder fortsat på, at gøre kommunen til et attraktivt sted for borgere og virksomheder.

 

 

 

 

Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse i Morsø Kommune

Morsø Kommune har vedtaget en ny organisationsstruktur, der træder i kraft 1. april 2017. Det klare overordnede sigte med organisationsændringen er, at sætte yderligere skub i kommunens vedvarende arbejde med at sætte borgere og virksomheder i centrum. Det er vores ambition, at den fremtidige kontakt til og dialog med borgere og virksomheder i endnu højere grad skal bære præg af en helhedsorienteret og tværfaglig tilgang. 

Ændringen betyder, at den kommunale drift i fremtiden bliver varetaget i tre fagområder og en stabsfunktion. Den øverste ledelse i kommunen vil som følge heraf fremover bestå af kommunaldirektøren og fire direktører. En direktør for Børn og Kulturområdet, en direktør for Teknik- og Miljøområdet, en direktør for Økonomi og Stab samt en direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse.     

Helt konkret medfører det, at vi opretter en ny stilling som direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse.

Et komplekst fagområde

Med reference til kommunaldirektøren, bliver dine væsentligste ansvarsområder og opgaver i en alsidig dagligdag følgende: 

  • at varetage den direkte ledelse af chefer og ledere under fagområdet.
  • at servicere det politiske system og relevante udvalg samt sikre et godt samspil mellem administrationen og kommunalbestyrelsen.
  • at være garant for udmøntning af de politiske beslutninger i tæt samarbejde med chefer og andre ledere.
  • at understøtte udviklingen af Mors med udgangspunkt i  Serviceplan 2020 og Planstrategi 2020.
  • at afstemme og koordinere kommunens aktiviteter i samarbejde med kommunaldirektøren, direktører, chefer og ledere.
  • at sikre vedvarende fokus på effektivisering og innovation inden for fagområdet.

Kommunal erfaring

Du har minimum 10 års ledererfaring fra politisk ledede organisationer inden for social-, sundheds- eller beskæftigelsesområdet. Gerne fra flere af områderne, men minimum fra et. Det har givet dig et grundigt kendskab til det styrings- og forvaltningsmæssige lovgrundlag inden for dit kommende kommunale fagområde. Hjemmevant i de kommunale arbejdsområder og den forbundne økonomi evner du, at sætte retningen for fagområdet og prioritere de overordnede indsatser. Samtidig viser din hidtidige karriere, at du har stærk praktisk erfaring med drift og sagsbehandling inden for det kommunale område, så du formår at gå ind i konkrete sager inden for fagområdet.

Som leder har du stor gennemslagskraft, og er klar og tydelig i din kommunikation - såvel mundtligt som skriftligt. Det gælder i forhold til det politiske system, den øvrige direktion, centerchefer, ledere, medarbejdere og samarbejdspartnere. Du er visionær og strategisk tænkende, og formår at involvere din organisation i Morsø Kommunes spændende forandring. På samme tid agerer du loyalt og ansvarligt i forhold til det politiske system og de vedtagne beslutninger.

En unik jobmulighed i Morsø Kommune

Vi tilbyder et udfordrende og spændende job. Du får en enestående chance for at sætte dit synlige aftryk på, hvordan vi i en ny organisatorisk ramme løfter vores service over for borgere og virksomheder i kommunen. Foruden overenskomstfastsatte løn og ansættelsesvilkår får du samtidig glæden af, at være en del af en kompetent og dedikeret organisation. 

Der henvises i øvrigt til Morsø Kommunes hjemmeside www.morsoe.dk, hvor yderligere materialer og informationer vil kunne findes:

Søg stillingen online ved at klikke på ansøgningsknappen, hvor du kan uploade din ansøgning og dit CV. Hartmanns A/S varetager rekrutteringen, hvorfor al henvendelse bedes rettet til Senior Consultant Manager Jens Hein på telefon 4121 1315 eller på mail jens.hein@hartmanns.dk.

Søg job