Geografi 
 • Øvrige Sjælland
Kontaktperson 
Telefon 
+45 4121 1353
Jobmærke 
1000048
Ansøgningsfrist 
07-08-2016

Koncern IT i Region Sjælland arbejder målrettet efter værdisættet FLER – Forandringsparat, Loyal, Engageret, Respektfuld og forventer derfor, at deres nye kollega konstruktivt vil bidrage til, at de får FLER gode arbejdsdage. Region Sjælland har et mål om at nå endnu længere med at skabe sammenhængende it-løsninger. De er desuden på forkant med at være innovative og nytænkende i forhold til at sikre fremtidens løsninger.

Region Sjælland er med ca. 17.000 medarbejdere regionens største arbejdsplads med et budget på kr. 13 mia. De varetager opgaver inden for sundhed, regional udvikling og drift af en række sociale institutioner for i alt 811.000 borgere.

Del-programleder – som vil være en del af Danmarks største IT satsning

Har du lyst til at være med helt fremme og løfte Sundhedsplatformen til en succesfuld implementering i Region Sjælland?

Sundhedsplatformen er pt. Danmarks største IT satsning. Kort fortalt er Sundhedsplatformen en ny måde at organisere mødet med patienten, behandlingen og styringen af sygehuset på.

Ansvarsområder og arbejdsopgaver

Du skal med din erfaring og handlekraft indtræde som del-programleder I forbindelse med ”Egenleverance Programmet” i Region Sjælland, og varetage rollen som del-programleder for delprogrammet Applikation. 

Du skal være indstillet på, at du ikke kommer til at kede dig, men får en alsidig og udfordrende hverdag, hvor din kontakt og samarbejdsflade bliver stor, da vi gennemfører hele denne store organisatoriske omvæltning i tæt samarbejde med Region Hovedstaden, Sundhedsplatformen samt alle dine nye kollegaer i Region Sjælland.

Stillingen

Del-programlederens overordnede ansvar er at lede delprogrammet, og dets underliggende projekter frem mod levering af de ønskede leverancer. Dette indebærer blandt andet ansvaret for løbende at sikre, at de enkelte leverancer i projekterne er veldefinerede og har et klart formål, samt daglig ledelse af projektlederne inden for eget delprogram.

 

Typiske opgaver

 • Daglig ledelse af projektledere og projektressourcer
 • Ansvar for delprogramplanlægning og opfølgning
 • Sikre delprogrammets fremdrift med reference til Delprogramstyregruppe og Program Manager, herunder koordination af alle projekter, aktiviteter og processer, der indgår i delprogrammet
 • Styring af og opfølgning på leverancer fra projekterne i delprogrammet i henhold til tid, kvalitet og omkostninger
 • Løbende koordination mellem delprogrammets projekter
 • Etablere og udføre nødvendig risikostyring i delprogrammet
 • Rapportere delprogrammets status i henhold til gældende metoder og skabeloner
 • Sikre kvalitet i leverancer fra projekter
 • Drive delprogrammet i tråd med gældende programstrategi
 • Kommunikation til ledelse og Regionens virksomheder
 • Modtage, modne og styre projekter og disses leverancer defineret og igangsat af Programstyregruppen

Din profil

Vi leder efter en del-programleder, der har erfaring med projekt- og programledelse - gerne i større organisationer, og derved evner at begå sig i et politisk miljø. Derudover vægtes følgende:

 • Flere års dokumenteret erfaring med projektledelse- gerne også programledelse
 • Styr på projektledelsesdiscipliner som eksempelvis udarbejdelse af projektplaner, og interessenthåndtering
 • Certificeret i IPMA og/ eller PRINCE2
 • Gode kommunikationsevner i både skrift og tale
 • Evne og lyst til at lede, facilitere og motivere såvel projektledere som interessenter til at nå målet
 • En relevant uddannelse – gerne på Bachelor, Master eller kandidatniveau
 • Forretningsorienteret med strategisk og politisk tæft
 • Stærkt engagement og stor personlig gennemslagskraft med evnen til at skabe ejerskab for projektet i gruppen af stakeholders.
 • Pragmatisk og med en løsningsorienteret tilgang til problemstillinger.
 • Bevarer en høj integritet, og formår at opbygge stærke relationer.
 • Gennemskue og arbejde med komplekse forretningsprocesser og kommunikere klart såvel mundtligt som skriftligt på alle niveauer.

Hvis du har kendskab til henholdsvis leverandørstyring og forandringsledelse, vil det være en fordel, men ikke et krav. 

Arbejdssted vil være i Sorø, men det forventes, at du er mobil, og jævnligt kan deltage i møder på andre lokationer.

Du tilbydes

En attraktiv og udviklende stilling i Region Sjælland, hvor du kan være med til at være retningsgivende, og hvor der er mulighed for stor personlig og faglig udvikling.

For at sikre en fornuftig balance mellem arbejds- og privatlivet tilbyder de flextidsordning.

Region Sjælland er omstillings- og forandringsparate som organisation. Gennem et attraktivt arbejdsmiljø og en synlig ledelse sikrer de vedvarende, at relevante og korrekte kompetencer er til stede.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst efter principperne om ny løn. Attraktiv pensionsordning. Arbejdstid er normal dagarbejdstid med flextidsordning.

Interesseret?

Søg stillingen ved at klikke på ansøgningsknappen, hvor du kan uploade din ansøgning og CV.

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte rekrutteringsspecialist i Hartmanns Pia Haubro på mobil 4121 1353 / mail pia.haubro@hartmanns.dk .
Grundet ferie i ugerne 29-31, vil der først blive afholdt samtaler i uge 32.

Hartmanns A/S varetager rekrutteringsprocessen, hvorfor al henvendelse bedes rettet hertil. Vi indkalder løbende relevante kandidater til samtaler og forbeholder os muligheden for at indkalde kandidater inden ansøgningsfristens udløb. Alle ansøgninger behandles naturligvis fortroligt.

 

Søg job