Geografi 
  • Hovedstaden (inkl. Nordsjælland)
Kontaktperson 
Telefon 
+45 4121 1337
Jobmærke 
1000060
Ansøgningsfrist 
28-08-2016

Femern A/S er det selskab, som projekterer, forbereder og gennemfører et af verdens største anlægsprojekter, nemlig kyst-kyst forbindelsen mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. Femern A/S er et datterselskab af den statsejede Sund & Bælt-koncern. Du kan læse mere om Femern Bælt projektet på www.femern.dk.

AC’er søges til direktionssekretariatet hos Femern A/S

Da en af vores to direktionsassistenter snart rykker videre til nye opgaver i selskabet, søger Femern A/S en ny medarbejder til direktionssekretariatet.

Femern A/S er det selskab, som skal projektere, bygge og drive et af verdens største anlægsprojekter af sin art – den faste kyst-kyst forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. Femern A/S er et datterselskab i den statsejede Sund & Bælt-koncern.

Femern A/S består af ca. 90 engagerede medarbejdere med dansk, tysk eller anden international baggrund, og har hovedkontor i centrum af København. Du kan læse mere om Femern A/S og om Femern Bælt-projektet på www.femern.dk

Sekretariatet

har primært til opgave at betjene ledelsesgruppen, og er derfor involveret i alle selskabets forskellige kerneprocesser og opgaveområder. Sekretariatet forbereder direktions- og bestyrelsesmøderne i Femern A/S og løser mange forskellige opgaver relateret til ledelsen af selskabet. Samtidig fungerer sekretariatet som det daglige bindeled mellem selskabet og Transport- og Bygningsministeriet samt i forhold til de øvrige selskaber i Sund & Bælt-koncernen. Derudover bidrager sekretariatet også til en række forskellige tværgående projekter og udviklingsopgaver i selskabet.

Dine vigtigste arbejdsopgaver bliver blandt andet:

  • Generel betjening af den administrerende direktør, ledelsesgruppen og bestyrelsen
  • Forberedelse af direktions- og bestyrelsesmøder, herunder udarbejdelse af dagsorden, mødemateriale og referater samt opfølgning på møderne
  • Håndtering af bestillinger og forespørgsler fra Transport- og Bygningsministeriet
  • Udarbejdelse af notater, analyser, svarudkast på Folketingsspørgsmål, bidrag til og koordinering af høringer, svar på løbende henvendelser m.v.
  • Generel koordinering mellem forskellige tværgående projekter og processer

Har du mod på forandringer?

Du vil opleve en organisation, der hele tiden er under forandring i takt med, at projektet udvikles. Som ansat er det vigtigt, at du trives i et miljø, hvor der er høje krav til kvalitet i opgaveløsningen samt en fleksibel og imødekommende indstilling til arbejdet.

Kvalifikationer

Du har en samfundsvidenskabelig uddannelse og 1-2 års erfaring fra en politisk ledet organisation, gerne et ministerium, en styrelse eller lignende. Nyuddannede med erfaring fra relevante studenterjobs eller lignende kan også komme i betragtning til stillingen.

Den ideelle profil har følgende kendetegn:

  • Gode kommunikationsevner – mundtligt og især skriftligt på såvel dansk som engelsk. Kendskab til tysk vil desuden være en fordel, men er ikke en betingelse
  • En resultatorienteret adfærd med en målrettet og struktureret arbejdsstil
  • En robust personlighed som kan håndtere sideløbende opgaver uden at miste overblikket, og kan prioritere fordybelse, når den er nødvendig
  • Et godt, analytisk overblik med skarp sans for de vigtige detaljer

Du tilbydes

Som direktionsassistent i Femern A/S vil du få tæt indblik i ledelsen af et statsejet projekt- og bygherreselskab og erfaring med styring af et unikt mega-projekt som Femern Bælt-forbindelsen. Du vil have en udfordrende og alsidig arbejdsdag med en stor kontaktflade i organisationen, som er karakteriseret ved en uformel omgangstone og engagerede medarbejdere.

Du tilbydes en lønpakke efter kvalifikationer samt sundhedsforsikring, kantine og andre personalegoder.

Noget for dig?

Søg stillingen nedenfor – hvor du kan uploade din ansøgning, dit CV og dine eksamenspapirer senest den 28. august 2016.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i løbet af september 2016 med henblik på tiltrædelse 1. november 2016 eller snarest muligt.

Har du spørgsmål vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte rekrutteringschef Martin Møller på e-mail: martin.moeller@hartmanns.dk eller telefon 41 21 13 37.

Hartmanns A/S varetager rekrutteringsprocessen, hvorfor al henvendelse bedes rettet hertil. Vi indkalder løbende relevante kandidater til samtaler og forbeholder os muligheden for at indkalde kandidater inden ansøgningsfristens udløb.

Søg job