Hartmanns forbereder dig på det aktuelle jobmarked. Vi tror på, at det virker, når vi tager udgangspunkt i dig.

Sygedagpenge

Hartmanns tilbyder karriererådgivning målrettet kandidater på sygedagpenge. Som kandidat er det dig, der er i centrum for vores rådgivning.

Efter lang tids sygdom kan det være svært at vende tilbage til arbejdsmarkedet, selvom du gerne vil. 

5 % melder sig syge hver dag. Særligt gruppen af langtidssygemeldte med tre måneders eller længere tids sygdom vokser i Danmark. Jo længere tids fravær, jo sværere er det at vende tilbage. Nogle glider helt ud af arbejdsmarkedet som følge af en sygdomsperiode og vender aldrig tilbage. vi gøre noget ved, hvis du giver os lov.

 

 

Akademikere

I Hartmanns varetager vi forløb for ledige akademikere (LVU'ere) i København og omegn. Vi har mere end ti års erfaring med at støtte og vejlede alle typer akademikere i deres jobsøgning og karriereplanlægning. I vores møde med kandidaterne forsøger vi at inspirere, udfordre og vejlede med respekt for den enkelte kandidats faglighed, potentiale og styrker. Formålet med forløbene er altid at bane vejen til ordinær beskæftigelse, i nogle tilfælde ved hjælp af eksempelvis virksomhedspraktik eller løntilskud.

I vores tilbud til akademikere har vi særligt fokus på:

 • Det aktuelle arbejdsmarked og de muligheder det tilbyder i form af varierende efterspørgsel på forskellige faglige profiler, den brede vifte af ansættelsesformer og det skjulte jobmarked.
 • Intensitet i jobsøgningen, dvs. antallet af ansøgninger og omfanget af kontakt til potentielle arbejdsgivere.
 • Faglig og geografisk mobilitet og arbejdet med bredden i jobsøgningen.
 • Virksomhedskontakt som et afgørende element i søgeprocessen, både med henblik på direkte og indirekte afkast.
 • Netværk og SoMe som redskaber i jobsøgningen.

Indholdet i forløbene er dynamisk således at deltagerne til alle tider præsenteres for aktuel viden om jobmarkedet.

”Som ledig er det bestemt ikke det allersjoveste at være tvangsindlagt til at følge en masse kurser hos anden aktør, bare fordi systemet dikterer, at man SKAL.

Men: Jeg kom til Hartmanns med en moden idé og ønsket om at springe ud som iværksætter, og jeg må blankt erkende, at flere af de kurser jeg deltog i rent faktisk medvirkede til, at jeg blev overbevist om,

at min drøm ville kunne blive til virkelighed, via god sparring og input fra kompetente konsulenter. Og virkelig, det er drømmen så nu, her tre år efter, hvor jeg lever af at lave det, jeg brænder for!”

Lise Grastrup, Selvstændig illustrator & grafisk facilitator

 

”Der er en fin veksling mellem "undervisning" og øvelser – det er dejligt at få et lille puf til at kontakte flere virksomheder”. Kandidat på LVU-forløb

”Man får nye redskaber til, hvordan man kommer i bedst mulig kontakt med et muligt job og lærer, hvordan man bedst muligt sælger sig selv. Man bliver lyttet til”. Kandidat på LVU-forløb

Der er gode jobkonsulenter - eller hvad de nu hedder – med realistiske forventninger til de jobsøgende og en god stemning”. Kandidat på LVU-forløb

 

Er du interesseret i at høre mere om dine muligheder for et forløb for ledige akademikere, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt

Julie Enemark Christiansen
Job Consulting Chef

+45 4121 1398
Send e-mail

Fysioterapeutisk afklaringsforløb

Fysisk aktivitet har veldokumenteret positiv effekt på menneskets liv, sundhed og trivsel. Fysisk aktivitet mindsker anspændthed og øger lystfølelse. Du vil som kandidat blive tilknyttet en fast fysioterapeut, der støtter og vejleder dig i snarest muligt at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Fundamentet for at understøtte din tilbagevenden til arbejdsmarkedet ligger i fysioterapeutisk træning i et centralt beliggende motionscenter.

Individuelt fysioterapeutisk afklaringsforløb IFA

Forløbet består af fysioterapeutisk træning tre gange om ugen: mandag, onsdag og fredag. Der vil til hver træning være individuelt fokus og tid. Den individuelle tilrettelagte fysioterapeutiske træning indeholder blandt andet optræning i de specifikke arbejdsfunktioner, der er relevante for dig og dit arbejdsområde.

Individuelt psykiske afklaringsforløb IPA

Du vil udover den fysioterapeutiske træning modtage undervisning en gang om ugen af en erhvervscoach. Vi kalder denne undervisning for psykisk træning. Den coachende undervisning er effektiv, fordi den fjerner fokus fra at tænke i negative overbevisninger og til at vende situationer fra negativ til positiv.

Den psykiske træning skal støtte dig som kandidat hos os til at finde et fast ståsted ud fra dine kompetencer, så du lærer at vende frygt til tryghed, at du lærer, at forandringer kan vendes til fordele, hvor du har mulighed for at forny dig selv og dit verdensbillede.

Se indhold af et fysioterapeutisk afklaringsforløb.

Afklaring og rådgivning

Hartmanns hjælper dig med afklaring af dine kompetencer. Som jobsøgende er det en stor styrke at kende sine ressourcer, ønsker og behov. Jo mere afklaret du er, jo bedre kan vi hjælpe dig med at skabe et godt match.

I vores forløb yder vi også rådgivning om jobmuligheder. Vi fokuserer på at hjælpe dig hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet. Gennem din egen indsats, gennem Hartmanns' netværk af virksomheder og gennem virksomheder, der er opsøgt i forbindelse med jobformidlingen.

Menneskesyn

I Hartmanns mener vi, at alle mennesker er og kan noget. Derfor tror vi på, at alle skal bidrage til arbejdsmarkedet i det omfang, det er muligt. 

Vi mener også, at det er vigtigt at møde alle mennesker med respekt. Derfor arbejder vi med en anerkendende tilgang til den enkelte.

 • Alle mennesker har ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet. Derfor er alle kandidater hos Hartmanns, fordi alle er og kan noget.
 • Vi arbejder proaktivt ved at støtte, rådgive og udfordre dig til at træffe valg, der giver mening i dit liv.
 • Vi tror på jobformidling som et aktiv.
 • Kandidaterne skal vide, hvad vi gør, og hvorfor vi gør det.
 • Vi vil skabe et 100 % resultat. Det betyder, at vi arbejder for det bedst mulige resultat for kandidaten, kunden og Hartmanns.

Rådgivning af ledige i Nordsjælland

Her kan du finde mere information om, hvordan vi kan hjælpe dig videre mod dit næste job.

Forløb i Hillerød

 • Afklaring og formidling - forløb op til 39 uger
 • Afklaring og formidling - forløb på 12 uger

Forløb i Helsingør

 • Nye veje – Nye job- og uddannelsesmuligheder
 • Nye veje - Nye jobmuligheder
 • Nye veje – Nye jobmuligheder +30 år
 • Vejen til fleksjob
 • Jobsøgningsforløb
 • Mentor
 • Arbejdsprøvninger
 • Særligt projekt – unge
 • 8 ugers forløb med garanti
 • Jobsøgningsforløb for Gribskov Kommune

Log på kandidatweb

Hartmanns' kandidatweb er en portal, der har til formål at understøtte samarbejdet og kommunikationen mellem dig og Hartmanns. Du kan blandt andet bruge Kandidatwebben til at følge dine aftaler med os, uploade relevante dokumenter samt redigere dine kontaktinformationer.

Du kan logge ind på Kandidatwebben her

Dit brugernavn og adgangskode finder du i din velkomst e-mail.

Har du ikke et login til systemet, men ønsker et, så tag kontakt til din primære kontaktperson i Hartmanns, der vil hjælpe dig videre.

Hartmanns er medlem af Jobrådgivernes Brancheforening.