Hartmanns varetager mange forskellige forløb, der er tilpasset den enkelte samarbejdspartners behov.

Sygedagpenge

Hartmanns tilbyder forskellige forløb målrettet borgere på sygedagpenge i kommuner i hele landet. Det kan både være forløb, hvor der er brug for en tidlig indsats og forløb for længerevarende sygemeldte herunder afklaringsforløb. Ligeledes kan arbejdsfastholdelse, fysisk træning samt mindfulness indgå som en del af forløbene.

Har du spørgsmål til indholdet eller tilrettelæggelsen af vores sygefraværsindsats, er du altid velkommen til at kontakte os.

 

Mestring af job og sygdom

Hvis du har sygemeldte borgere eller medarbejdere med eksempelvis stress, angst, kroniske smerter eller depresion, kan Hartmanns’ mestringsforløb være den rette vej.

Forløbets opbygning

Forløbet består af et grundmodul A og et selvvalgt B- eller C-modul. Derudover kan et ekstra D-modul tilvælges.

A. Grundmodul - Mestring af job og sygdom
B. Mestring af stress, angst og depression
C. Mestring af kronisk sygdom og smerter
D. Mindfulness

A. Grundmodul - mestring af job og sygdom

Grundmodulet er bygget op om grundelementerne i mestring ift. arbejdsmarkedet.
Derudover vil den enkelte lære følgende:

 • problemløsningsmodellen (aktiv selvhjælp trin for trin).
 • at arbejde med symptomcirklen og humørdagbog, som er værktøjer til at koble symptomer til situationer for derved at kunne udvikle mestringsstrategier i forhold til konkrete situationer.
 • at skabe balance mellem aktivitet og hvile.

Grundmodulet består af to lektioner.

B. Mestring af stress, angst og depression

Med afsæt i internationale anerkendte mestringsforståelser og metoder arbejdes der med sunde og usunde strategier samt værktøjer, som kan hjælpe den enkelte med at mestre hverdagen og opnå et godt arbejdsliv. Den enkelte person kommer til at:

 • lære at identificere symptomer på stress. Fysiske symptomer som hovedpine, mavesmerter, vægttab mv. Psykiske symptomer så som træthed, koncentrationsbesvær, irritation, depression mv. Adfærdsmæssige symptomer eksempelvis søvnløshed, aggressivitet, manglende engagement mv.
 • kunne skelne mellem forskellige typer af angst og se symptomer på depression.
 • lære, hvordan stress påvirker henholdsvis hjerne og krop og kende forskel på hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig stress.
 • arbejde med konkrete værktøjer som stressdagbog, symptomcirklen og humørdagbog med henblik på at koble symptomer til situationer for derved at kunne udvikle mestringsstrategier.
 • lære at arbejde med handleplaner, som skal støtte den enkelte i det personen selv kan håndtere.

Modulet består af to lektioner.

C. Mestring af kronisk sygdom og smerter

Dette modul har fokus på sammenhænge mellem krop og psyke, sunde mestringsstrategier samt konkrete værktøjer, der kan øge den enkeltes handlingskompetencer. Derudover lærer personen, hvad kronisk sygdom er og de mest almindelige problemer, den kan medføre. Efter modulet kan den enkelte person:

 • genkende årsager og forstå teori om smerter.
 • teknikker til organisering af praktiske opgaver i hverdagen og finde balancen mellem aktivitet og hvile.
 • arbejde med fysisk og mental smertelindring og udføre afspænding, visualisering samt skrive en smertedagbog.
 • sætte sig ind i, hvordan medicin virker og anvendes rigtigt. (Vi rådgiver ikke om medicin, men alene, hvordan den enkelte kan forholde sig til medicin).

Modulet består af én lektion af tre timer.

D. Mindfulness

Dette kursus har fokus på mindfulness-principper, som i stigende grad anvendes som mestringsteknik ift. en bred vifte af sygdomme herunder bl.a. stress, angst, funktionelle lidelser og smerter mv. Forløbet er baseret på Jon Kabat-Zinns grundlæggende evidensbaserede øvelser. Kabat-Zinn er grundlægger af mindfulness-bølgen i Vesten og forsker i mindfulness i lægevidenskaben. I mindfulness-modulet lærer personen:

 • forskellige perspektiver af sindet (eksempelvis kognitive og buddhistiske).
 • grundlæggende mindfulness-principper.
 • hvordan de ”automatiske” mønstre og tankevaner brydes.
 • at etablere sin egen daglige mindfulnesspraksis.

Mindfulness-kurset består af løbende lektioner (en lektion om uge) og er primært øvelsesbaseret.

Værdi

Fælles for alle kurser gælder, at den enkelte person lærer at kommunikere hensigtsmæssig og lægge en strategi for, hvordan personen vil kommunikere om sine udfordringer. Personen får også rådgivning om, hvor yderligere information
om håndtering af job og sygdom kan findes på hjemmesider, hos patientforeninger og i bøger.

Akademiker

Som nyuddannet kan det være en udfordring at få fodfæste på det danske arbejdsmarked. Hartmanns har stor erfaring med at bane vejen for de nyudklækkede kandidater til arbejdsmarkedet. Hartmanns har et udvalg af indsatsmoduler, som er målrettet forskellige indsatser for den enkelte kandidat.

Har du spørgsmål til indholdet eller tilrettelæggelsen af vores moduler, er du altid velkommen til at kontakte os.

LVU Rådgivningsforløb

LVU står for længerevarende uddannelse. I Hartmanns ved vi, hvad der skal til for at skabe succes i menneskers jobliv. Vores konsulenter har en akademisk og socialfaglig baggrund. Vi har mere end ti års erfaring med at støtte akademikere, som skal finde vejen ind på jobmarkedet.

Jobeffekt på 74 %

Vi lever af at levere resultater til vores kunder, samarbejdspartnere og kandidater. Det gør vi gennem vores LVU rådgivningsforløb, som har en jobeffekt på 74 %.

Virksomhedsrettet

Vi tror på, at de nye job bliver skabt, når kandidaterne taler med arbejdsgiverne. Derfor er vores tilgang virksomhedsrettet. Vi skaber blandt andet kontakt til arbejdsmarkedet gennem vores daglige opkald til arbejdsgivere, der kan være relevant for kandidaten.

Intensivt forløb tilpasset dig

Vores forløb er individuelt tilrettelagt med intensive perioder.

Afklaring

Hartmanns hjælper kandidaten med afklaring af kandidatens kompetencer. Som jobsøgende er det en stor styrke at kende sine ressourcer, ønsker og behov. Jo mere afklaret kandidaten er, jo bedre kan vi hjælpe kandidaten med at skabe et godt match.

Hartmanns yder rådgivning om jobmuligheder i forløb, hvor vi fokuserer på at hjælpe kandidaten hurtigst muligt ind på arbejdsmarkedet gennem egen indsats, gennem Hartmanns' netværk af virksomheder og gennem virksomheder, der er opsøgt i forbindelse med jobformidlingen.

Fysioterapeutisk afklaringsforløb

Fysisk aktivitet har veldokumenteret positiv effekt på menneskets liv, sundhed og trivsel. Fysisk aktivitet mindsker anspændthed og øger lystfølelse. Kandidaten bliver tilknyttet en fast fysioterapeut, der støtter og vejleder kandidaten i snarest muligt at vende tilbage til jobmarkedet. Fundamentet for at understøtte kandidatens tilbagevenden til arbejdsmarkedet ligger i fysioterapeutisk træning i centralt beliggende motionscenter.

Individuelt fysioterapeutisk afklaringsforløb IFA

Forløbet består af fysioterapeutisk træning tre gange om ugen, mandag, onsdag og fredag. Der vil til hver træning være individuelt fokus og tid.

Den individuelle tilrettelagte fysioterapeutiske træning indeholder blandt andet optræning i de specifikke arbejdsfunktioner, der er relevante for kandidaten og kandidatens arbejdsområde.

Individuelt psykiske afklaringsforløb IPA

Kandidaten vil udover den fysioterapeutiske træning modtage undervisning en gang om ugen af en erhvervscoach. Vi kalder denne undervisning for psykisk træning. Den coachende undervisning er effektiv, fordi den fjerner fokus fra at tænke i negative overbevisninger og til at vende situationer fra negativ til positiv.

Den psykiske træning skal støtte kandidaten hos os til at finde et fast ståsted ud fra dine egne kompetencer, så kandidaten lærer at vende frygt til tryghed, at kandidaten lærer, at forandringer kan vendes til fordele, hvor kandidaten har mulighed for at forny sig selv og ait verdensbillede.

Se indhold af et fysioterapeutisk afklaringsforløb her.

Aktiveringsparate

Målet for Hartmanns er at samarbejde med kommunerne om, at få kandidaten i job på længere sigt gennem forskellige indsatser der stætterkandidaten i de udfordringer den enkelte kandidat har. Vejen til jobmarkedet kan være mange. Sammen finder vi forløb, der passer til dine borgere.

Kontakt

Julie Enemark Christiansen
Job Consulting Chef

+45 4121 1398
Send e-mail

 

Kasper Holstein Buhl
Job Consulting Chef

+45 4121 1383
Send e-mail

Jørgen Larsen
Kundechef, Job Consulting

+45 4121 1415
Send e-mail