Hartmanns nr. 2 og vinder af Kommunikationsprisen 2013

Hartmanns kommer ind på en flot andenplads på listen over Danmarks Bedste Arbejdspladser og avancerer dermed fra sidste års tredjeplads. Samtidig vinder Hartmanns Kommunikationsprisen 2013 som en anerkendelse af sit nytænkende arbejde med at sikre medarbejderinvolvering i alle dele af virksomhedens kommunikation.

Det er femte år, at Hartmanns deltager i Great Place to Work Institutes årlige undersøgelse af de 100 bedste arbejdspladser i Danmark. For konsulenthuset har det været en rejse, der har ført fra en plads som nr. 67 i 2009 til en placering i top 3 de seneste tre år og nu altså nummer to på listen. Den markante avancering skal ifølge adm. direktør i Hartmanns, Anne-Mette Ravn, først og fremmest findes i Hartmanns’ målrettede arbejde med en involverende kommunikation.

”Jeg er umådelig stolt over, at vi modtager Kommunikationsprisen 2013 og samtidig er nr. 2 på listen over Danmarks Bedste Arbejdspladser. Det er en kæmpe cadeau – ikke bare til alle medarbejdere i Hartmanns, men også til alle vores kunder, kandidater og samarbejdspartnere, der hver dag er med til at udvikle os og gøre os endnu skarpere", udtaler Anne-Mette Ravn, adm. direktør i Hartmanns. 

Den involverende kommunikation spiller en central rolle i Hartmanns, hvor den sikrer følelsen af en flad struktur og accelerer innovationen. Samtidig faciliterer den en åben og dynamisk organisation med et minimum af mytedannelse, der sikrer indflydelse og bottom-up skaberkraft.

Hvis det ikke er hørt, er det ikke kommunikeret

I Hartmanns har hver enkelt medarbejder et stort medansvar for at udvikle organisationen. Derfor har konsulenthuset gennem de sidste fem år arbejdet målrettet med at skabe bevidste projekter og dialogrum, der kan danne ramme for udviklingen. Det gælder lige fra intranettet Kloge Åge, hvor ordet er frit, til et 10-turs klippekort til at fejle for at sikre handlekraftige og innovative medarbejdere.

”Det var en øjenåbner, da vi tilbage i 2009 blev kåret som nr. 67 på listen. Som ledelse syntes vi, at vi havde igangsat en række spændende tiltag, men vores placering vidnede om, at de ikke var nået ud til medarbejderne. Siden da har omdrejningspunktet derfor været, at hvis det ikke er hørt, så er det ikke kommunikeret”, fortæller Anne-Mette Ravn.

Fem eksempler på involverende kommunikation i Hartmanns

  • Chef-over-cover-ugen: Blev etableret i 2010 og er en årligt tilbagevendende begivenhed. Her tager samtlige strategiske ledere (inkl. den adm. dir.) ud på de enkelte lokationer og deltager i kontorets opgaver som praktikanter. Det giver bl.a. et bedre indblik i medarbejdernes hverdag, en ligeværdig kommunikation mellem strategiske ledere og medarbejdere og en mulighed for at få talt sammen på tværs af organisationen.
  • Arbejdsglædegruppen: Hartmanns har ikke en traditionel HR-afdeling, men har derimod en Arbejdsglædegruppe, der består af ni medarbejdere: tre direktionsmedlemmer, tre funktionsmedarbejdere og tre medarbejdervalgte repræsentanter. Gruppen fungerer som en dynamisk HR-afdeling, der udvikler aktiviteter og initiativer på HR-området. Den har f.eks. udviklet en buddy-ordning, en mentor-ordning og har afholdt kurser i at være en langtidsholdbar medarbejder.
  • 10-turs klippekort til at lave fejl: Hartmanns har et mantra, der hedder, ”Hellere tage en dårlig beslutning end ikke at tage nogen beslutning”. Klippekortet er et symbol på støtten til at prøve nyt og dermed fejle en gang imellem. På den måde fremelsker Hartmanns handlekraft, innovation og modet til at prøve nyt hos hver enkelt medarbejder.
  • Medarbejderne på strategiske ledermøder: Til at understøttet ønsket om en ’flad struktur – og en sig-det-kultur’ har Hartmanns i 2012 indført at invitere medarbejdere med på de månedlige strategiske ledermøder. To medarbejdere fra hver afdeling kommer hen over året på besøg, og her bidrager de med input og idéer.
  • Ledelsen i åbne kontorlandskaber: Alle ledere i Hartmanns sidder sammen med medarbejderne i åbne kontorlandskaber og har ikke egne kontorer. Det gælder også den administrerende direktør. Det åbner op for den uformelle dialog mellem ledelsen og medarbejderne.