Tilbyder du arbejdsmiljørepræsentanterne den lovpligtige efteruddannelse?

Kun 44 procent tilbydes 1,5 dages efteruddannelse! I en nylig undersøgelse, foretaget af hovedorganisationen FTF blandt næsten 4000 arbejdsmiljørepræsentanter i 16 af de største medlemsforbund, viser resultaterne, at kun 44 procent har fået tilbudt den lovpligtige halvanden-dags supplerende arbejdsmiljøuddannelse, som arbejdsmiljørepræsentanten skal tilbydes årene efter den obligatoriske to-dags uddannelse.

I Hartmanns’ arbejde med psykisk arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser er det tydeligt, at rigtig mange arbejdsgivere og ledere slet ikke er klar over, at de som arbejdsgivere, for at følge lovgivningen, har pligt til at tilbyde deres arbejdsmiljørepræsentanter en 1,5 dags supplerende arbejdsmiljøuddannelse hvert år. Et efteruddannelses-krav som er etableret for at bekæmpe stress og forebygge arbejdsmiljøproblemer. Denne efteruddannelse varer typisk 1,5 dag, og har til formål at styrke det psykiske arbejdsmiljø. 

Kun 44 procent tilbydes efteruddannelsen

Kun 44 procent tilbydes 1,5 dages efteruddannelse! I en nylig undersøgelse, foretaget af hovedorganisationen FTF blandt næsten 4000 arbejdsmiljørepræsentanter i 16 af de største medlemsforbund, viser resultaterne, at kun 44 procent har fået tilbudt den lovpligtige halvanden-dags supplerende arbejdsmiljøuddannelse, som arbejdsmiljørepræsentanten skal tilbydes årene efter den obligatoriske to-dags uddannelse. Endnu værre står det til med den obligatoriske to-dags uddannelse, hvor 56 procent af de adspurgte arbejdsmiljørepræsentanter ikke er blevet tilbudt uddannelsen. Læs hele undersøgelsen her. Det er skræmmende tal, når man sammenholder dem med det faktum, at 17 procent flere lønmodtagere ifølge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NF) er blevet psykisk belastede inden for seneste fem år.  

Komplekse problemer, som skal håndteres

I Hartmanns har vi specialiseret os i supplerende efteruddannelse og i at håndtere forhold og udfordringer, som knytter sig til arbejdsmiljøorganisationens arbejde.  Vi kan se, at de problemstillinger som opstår på arbejdsmiljøområdet i højere og højere grad er relateret til det psykiske arbejdsmiljø frem for sikkerhedsmæssige problemstillinger. Vi kan også se, at de typer af problemer som rejser sig på det moderne jobmarked er komplekse og ofte relateret til relationelle problemstillinger, hvor der ofte er svære dialoger og vanskelige emner, som skal håndteres mellem medarbejdere og ledelse såvel som af arbejdsmiljørepræsentanter.

De svære samtaler – besøg vores kursus i november

Den 20 og 21. november 2017 afholder vi et supplerende arbejdsmiljøkursus under overskriften ”den svære samtale”. Vi vil gerne invitere både arbejdsmiljørepræsentanter, ledere og HR-ansatte med på kurset, og kan kun opfordre til, at I er flere fra samme organisation, som tager afsted på efteruddannelse sammen. Det at dele oplevelser og viden med andre virksomheder og organisationer på kurset, er en del af kursets værdi.  

Kurset varer halvanden dag, og indeholder følgende elementer:

  • Ny viden på området psykisk arbejdsmiljø og ledelse
  • Nyeste viden og opdatering på lovgivning inden for området psykisk arbejdsmiljø
  • Hvad ser Arbejdstilsynet efter   
  • Betydningen af relationer i det forebyggende arbejde
  • Hvordan håndteres ”den svære samtale” – med medarbejdere & med ledere

Vil du vide mere om indhold og pris pr. deltager eller blot om vores arbejdsmiljøarbejde, så tøv ikke med at kontakte os.

Kontakt

Louise Dinesen
Chefpsykolog

Send e-mail
+45 4121 1340

Louise er uddannet erhvervspsykolog med speciale i metoder til forbedring af psykisk arbejdsmiljø. Hun er censor på Forsvarets Master i Ledelse, og har i mange år været tilknyttet som ekstern lektor på Københavns Universitet/Institut for psykologi. Louise har arbejdet som krisepsykolog, og varetager i dag komplekse arbejdsmiljøsager i forbindelse med påbud fra arbejdstilsynet. Hun er ekspert på Børsen Ledelse, hvor hun skriver om arbejdslivet og ledelse. Som psykolog er hun specialiseret i den løsningsfokuserede dialogmetode.