Unikt møde skaber læringer på tværs af kontinenter

Unikt møde skaber læringer på tværs af kontinenter

Den malaysiske Human Ressource Development Fund (HRDF) gæster i disse dage Danmark og heriblandt Hartmanns. 16 forskellige besøg hos ministerier, virksomheder, jobcentre og Hartmanns.

Hvilke kompetencer har fremtidens jobmarked brug for?

HRDF er nysgerrige på Danmarks fleksible og smidige jobmarked, da en af Malaysias helt store udfordringer er, hvordan de får opkvalificeret Malaysierne til fremtidens jobmarked, hvor mange produktionsjobs automatiseres. De er også udfordret på et dybt forankret kønsrollemønster i deres kultur. Men der er brug for alle på jobmarkedet, da den malaysiske befolkning i dag lever længere – ligesom vi oplever det i Danmark. De oplever problemer med at malaysierne enten ikke vil tage eller ikke har kompetencerne til at varetage nogle typer af jobs. Hvad skal landets politikere og system stille op? Hvilke kompetencer kommer medarbejderne til at mangle i fremtidens jobmarked?

Job er en stor del af personers identitet

Malaysia forsøger at skabe en højere levestandard og få så mange som mulige i job, da det øger folks livskvalitet samtidig med, at det styrker deres identitet. Som et led i den forbindelse har de indført en social forsikring, som indebærer træning i, hvordan man tilgår jobsøgningsprocessen og til en vis grad inkluderer det også en form for offentlig forsørgelse, når en person mister sit job. Netop dette område er en af de store årsager til, at HRDF undersøger, hvordan systemet og flexicurity-modellen fungerer i Danmark.

Rollen som privat-aktør

Hartmanns spiller en stor rolle i den danske model som privat aktør. Hartmanns samarbejder med adskillige af landets kommuner, hvor ledige akademikere, fleksjobbere, sygedagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere flygtninge/indvandrere og andre borgere, der skal finde deres vej ind på jobmarkedet kommer i forløb. Netop denne rolle finder HRDF meget nytænkende og interessant. Hvor er ”the missing link”? Hvorfor kan jobcentrene ikke varetage den rolle? De har kompetencerne, men de agerer samtidig som et ”system” – dét stiller dem i et svært paradoks. Dette er en udfordring for jobcentrene, og de har derfor fundet stor værdi i at teame-op med private aktører, da de ikke på samme måde er låst af et system, men kan møde mennesket i en anden kontekst.

Mangfoldighed lønner sig

Besøget kastede mange læringer af sig hen over bordet. Malaysia oplever, at deres meget mangfoldige samfund skaber stor værdi, netop på grund af sin sammensætning. De ser mangfoldighed som en høj prioritet for at få fremtidens jobmarked til at hænge sammen. Det er ikke just ny viden, det er bevist flere gange, men dette har store dele af Danmark endnu til gode at se lyset i. Til gengæld er HRDF meget begejstrede for den smidige måde samarbejdet mellem jobcentre og private aktører fungerer på, og hvilke udbytter det kaster af sig. Særligt hvordan mentoring, fysioterapeutisk træning, mindfulness og samtaler i kombination skaber det bedste afsæt for, at borgere kommer tættere på jobmarkedet.

Hartmanns har tidligere haft besøg af delegationer fra Asien, og de er altid meget interesserede, ivrige og betænksomme. Denne gang var ingen undtagelse, da de havde taget en meget smuk kunstnerisk gave med, med en glasplade, hvori der i guld var Petronas tvillingetårne svøbt i en smuk stofbeklædt æske med traditionelt Malaysisk mønster. (Kan også ses på billedet). Det var en berigende dag med videndeling, når det er bedst. Tak.

 

Mødet var kommet i stand gennem et samarbejde mellem Hartmanns og kommunikationsbureauet Advice.